Csatolt oszcillátorok vizsgálata összefonódottság elméleti módszerekkel

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Investigations on systems of coupled oscillators with methods of quantum entanglement
Típus: 
BSc szakdolgozat téma - fizikus
Félév: 
2021/22/2.
Témavezető: 
Név: 
Lévay Péter Pál
Email cím: 
pplevay@gmail.com
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék
Beosztás: 
Tudományos főmunkatárs
Hallgató: 
Név: 
Emmer Marcell
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
Elvárások: 

Érdeklődés a kvantumelmélet  matematikai fizikai aspektusai és a kvantum információelmélet iránt.

Jártasság a modern matematikai és csoportelméleti módszerek területén.

A kvantummechanika és az elméleti mechanika módszereinek alapos ismerete.

 

Leírás: 

A kvantumos összefonódott rendszerek különösen érdekes osztályát képezik a két dimenziós konform térelméletek (CFT-k) részrendszerei. Mint ismeretes az ezekkel kapcsolatos összefonódott állapotok az AdS/CFT megfelelésen keresztül klasszikus és kvantum geometriákat kódolnak. A megfelelés CFT oldalának vizsgálatát bizonyos esetekben vissza lehet vezetni végtelen sok oscillátor összefonódottságának vizsgálatára. A CFTs (térelméleti) eset megismerése felé a legegyszerűbb út véges számú összecsatolt oszcillátor összefonódottságának vizsgálatán keresztül vezet. A diplomamunka témája ennek az útnak a bejárása, a legegyszerűbb esetből  (két oszcillátor összefonása), a véges sok oszcillátor problémáján át, a térelméleti eset irányába. A diplomamunka témájának célja a hallgatónak egy  (a megfelelésnek az AdS oldalán már  folyó (Msc) témával kapcsolatos) kutatásba való bevonása, és az irodalomból már ismert eredmények ezen kutatás szellemében történő átfogalmazása.

 

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva