Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Szakmai gyakorlat NT
2. A tárgy angol címe Summer Practica NT
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 9 a Kredit 1
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Sükösd Csaba beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2008.09.29. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2008.12.16.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
Fizikus mesterképzés (MSc) kötelező tárgy
11. A tárgy részletes tematikája
A 3 hetes nyári szakmai gyakorlat alatt a nukleáris technikával, ill. a diplomamunka témájával kapcsolatos üzemlátogatást, ill. önálló kutatómunkát kell végezni. A szakmai gyakorlatról írásbeli beszámolót kell készíteni, amelyet a szakmai gyakorlat(oka)t vezető oktatóval láttamoztatni é s véleményeztetni kell.
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
a szakmai gyakorlat vezetőjének ajánlása alapján történő aláírás vizsga-
időszakban
nincs
13. Pótlási lehetőségek
nincs
14. Konzultációs lehetőségek
a szakmai gyakorlatok vezetőivel
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Kutatási témától függő szakirodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
126
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
126
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Sükösd Csaba
egyetemi docens
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Sükösd Csaba