Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Orvosi fizika laboratórium
2. A tárgy angol címe Medical Physics Laboratory
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 0 + 6 f Kredit 6
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Légrády Dávid beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2010.03.18. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2010.04.29.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Orvosi fizika szakirányának kötelező tárgya
11. A tárgy részletes tematikája
Bevezető a méréstechnikába Pozitron emissziós mérés, két foton detektor koincidencia kapcsolása SPECT kollimátor vizsgálata Szomatoinfra laboratórium Filmdozimetria TLD sugárvédelmi mérés Komputer tomográfia Tomográfiás számítógépes labor Röntgen felezőréteg vastagság mérés Transzmissziós röntgen Mérés Nucline Th-22 gammakamera-fejjel Sugárterápiás besugárzástervezés-teleterápia Sugárterápia besugárzástervezés-brachyterápia PTW szemi-flexibilis ionizációs kamra kalibrálása
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
Minden mérés "eredményes" elvégzése. Bővebben az "OrvosiFizika laboratórium tárgy- gyal kapcsolatos követelmények"-ben. vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
14. Konzultációs lehetőségek
A gyakorlatvezetőkkel megbeszélt időpontban.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Az NTI által kiadott segédanyag.
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
84
16.2 Félévközi felkészülés órákra
32
16.3 Felkészülés zárthelyire
8
16.4 Zárthelyik megírása
8
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
48
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
180
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Légrády Dávid
egyetemi docens
Nukleáris Technikai Intézet
Pesznyák Csilla
egyetemi adjunktus
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Sükösd Csaba