Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Szeminárium NA3
2. A tárgy angol címe Seminar NA3
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 0 + 2 + 0 f Kredit 2
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
BMETE12MF06
6. A tantárgy felelős tanszéke Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Fehér Titusz beosztása egyetemi docens
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2016.11.16 Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2016.11.29
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc szak nanotechnológia és anyagtudomány specializációjának kötelező tárgya.
11. A tárgy részletes tematikája

A hallgatók a modern fizika egy-egy élvonalbeli területét dolgozzák fel és a rájuk eső részt 45 perces előadásban ismertetik. 

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
részvétel a gyakorlatok legalább 70 %-án; egy önálló, az alkalmazott fizika; aktív részvétel az előadások utáni diszkusszióban; tárgykörébe tartozó előadás tartása vizsga-
időszakban
13. Pótlási lehetőségek
önálló előadás pótlása egy újra egyeztetett időpontban
14. Konzultációs lehetőségek
órarendi nap előtti napon
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
28
16.2 Félévközi felkészülés órákra
0
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
0
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
32
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
60
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Fehér Titusz
egyetemi docens
Fizika Tanszék
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Halbritter András