Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Kvantumoptika
2. A tárgy angol címe Quantum Optics
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 5
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Elméleti Fizika Tanszék
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Takács Gábor beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2019.05.31. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2019.06.28.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
electrodynamics, quantum mechanics, statistical physics
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

The course is an introduction to quantum optics. The topics covered are:

1. Coherence in classical optics
2. Radiative transitions in quantum matter, atoms and semiconductors
3. Photodetection, photon statistics, super- and sub-Poissonian light
4. Hanbury-Brown and Twiss interferometry, photon antibunching
5. Coherent and squeezed states, Wigner functions
6. Resonant light-atom interaction, density states, Rabi oscillation
7. Atoms in cavities, Purcell effect, strong coupling
8. Cold atoms, Bose condensation, optical lattices
9. Quantum cryptography and quantum information
10. Entanglement, quantum teleportation, Bell inequalities

12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
vizsga-
időszakban
oral exam
13. Pótlási lehetőségek
oral exam
14. Konzultációs lehetőségek
available in Hungarian/English
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
Quantum Optics: an Introduction, Mark Fox, OXFORD MASTER SERIES IN PHYSICS, Oxford University Press 2006, ISBN-13: 978–0–19–856673–1 OP
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
38
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
40
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
0
16.7 Egyéb elfoglaltság
0
16.8 Vizsgafelkészülés
30
16.9 Összesen
150
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Domokos Péter
kutatóprofesszor
MTA Wigner RCP
Asbóth János
tudományos főmunkatárs
MTA Wigner RCP
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szunyogh László