Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Guba Márton specializációja: Fizika BSc - alkalmazott fizika
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Lenk Sándor
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: egyetemi docens
- email címe: lenk@eik.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Felszíni vizek aromás szénhidrogén tartalmának kimutatására alkalmas fluoreszcencia méréstechnika továbbfejlesztése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A BME Atomfizika Tanszéke a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal és az Optimal Optik Kft-vel együttműködésben olyan mérőberendezés kifejlesztésén dolgozik, amely fluoreszcencia jel segítségével a felszíni vizek szennyezőtaralmának gyors, in situ minősítésére alkalmas. Jelenleg különböző demonstrátor berendezések a fejlesztés utolsó fázisában vannak, illetve tesztelésük megkezdődött.

A hallgató feladata, hogy áttekintse a fejlesztés alatt álló fluoreszcencia műszerek koncepcióit és az azokkal elért mérési eredményeket. A legígéretesebbnek vélt elrendezéseken különböző tesztméréseket hajtson végre, melyek célja egyrészt, hogy a műszert optikai és jel/zaj szempontok alapján műszakilag minősítse. Végül, de nem utolsó sorban cél az, hogy a műszert az adott alkalmazáshoz optimálja.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu