Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Dobos Gábor
- tanszéke: Atomfizika Tanszék
- beosztása: Tudományos segédmunkatárs
- email címe: dobos.gabor@ttk.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: XPS spektrumok kiértékelése
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A röntgen fotoelektron spektroszkópiás (XPS) mérések során felvett spektrumokon megjelenő csúcsok a minta felületén található atomok egyes elektronpályáihoz tartoznak. Amennyiben egy atom valamilyen kémiai kötést hoz létre, az módosítja az atom elektronszerkezetét, és így a hozzá tartozó csúcsok pozícióját is. Ha egy elem több különböző kötésállapotban is jelen van a felületen, a hozzá tartozó csúcsok több különböző komponensből állnak, és szerkezetük komplikált lehet. Az egyes csúcsok dekonvolúciója többnyire nem triviális.  Az egyazon mintáról felvett különböző spektrumokon megjelenő komponensek között azonban összefüggések vannak, ami felhasználható a dekonvolúció bizonytalanságának csökkentésére.

A hallgató feladata a témához tartozó szakirodalom áttekintése, az XPS spektrumokon megjelenő háttér- és csúcsok alakját befolyásoló tényezők megértése, és annak demonstrálása, hogy több spektrum párhuzamos feldolgozása javítja a spektrumokból kinyerhető információ megbízhatóságát.

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu