Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: Andorfi István specializációja: Fizika BSc - fizikus
A záróvizsgát szervező tanszék neve: NTI
A témavezető neve: Asztalos Örs
- tanszéke: NTI
- beosztása: Tudományos Segédmunkatárs
- email címe: asztalos@reak.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Határrétegplazma filamentumok tanulmányozása és modell validálása szintetikus diagnosztikákkal
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A mágnesesen összetartott fúziós plazmák legkülső tartományában, nyílt mágneses erővonalakon helyezkedik el a határrétegplazma (SOL). Ennek viselkedése meghatározza a plazmát határoló felületeket érő hőfluxust, illetve peremféltélt szab az összetartott plazma sűrűségére és hőmérsékletére. A határrétegplazma viselkedését meghatározza az összetartott régióból levalló – filamentumoknak nevezett – koherens sűrűségfluktuációk dinamikája. Nyalábemissziós spektroszkópia (BES) egy aktív plazmadiagnoszikai eljárás, amely alkalmas filamentumok vizsgálatára.

A hallgató feladata a RenateOD (https://github.com/gergopokol/renate-od) szintetikus BES diagnosztika kiegészítése realisztikus zaj modellezéssel. A dán fejlesztésű, HESEL (https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6587/59/2/025012 ), SOL turbulencia kód generálta filamentumok kiértékelése a BES szintetikus diagnosztika által. Továbbá a hallgató kiértékeli a diagnosztika várható zaj hatását a filamentumok detektálhatóságára. Végül a szintetikus jelben fellépő filamentum statisztikákat összehasonlítja hozzá tartozó kísérleti mérésekkel.

A szintetikus és kísérleti filamentumok statisztikus feldolgozásához, jelfeldogozásban alkalmazott jel momentumok, spektrális és esemény azonosítási eljárásokat fog alkalmazni.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu