Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Dr. Maák Pál
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: docens
- email címe: maak.pal@ttk.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Humán és egér-retina modellezése és kísérleti vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

Az Atomfizika Tanszéken több éve indult kutatási projekt a Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem együttműködésével a retina működési módjának elemzésére. A téma elsősorban egy új orvosi és kutatási célokat egyaránt szolgáló retinavizsgáló műszer, egy kétfoton-oftalmoszkóp kifejlesztésére koncentrál, amellyel az emberi retina idegsejt szintű működését élőben lehet mérni. A kétfoton mikroszkóp alkalmas a szemfenék vizsgálatára a szem optikai rendszerén keresztül, az infravörös gerjesztő nyaláb jól áthalad a retina síkjáig, mert ebben a hullámhossztartományban kicsi a szövetek abszorpciója és a károsító hatása is kicsi. A működési elvet főemlősök szemén már tesztelték, de élő emberi vizsgálatra még nem került sor. Alapvető vizsgálatokat meglevő mikroszkópokkal egereken végzünk, amellyel a kétfotonos mérési elvet teszteljük és a működés szükséges paramétereit – gerjesztő teljesítmény, fluoreszcens jel intenzitása, optikai rendszer étvitele – meghatározzuk.

A hallgató a szakdolgozat során bekapcsolódik az oftalmológiai mérőműszer kifejlesztésének folyamatába. Az elvégzendő kutatás mind elméleti, mind kísérleti elemeket tartalmaz:

-           vonatkozó szakirodalom tanulmányozása

-           az emberi és egérszem optikai modelljének továbbfejlesztése, kiértékelése

-           kísérletek végzése meglevő akusztooptikai és galvano-tükrös kétfoton mikroszkópokkal emberi és egér retinamintákon

-           kísérletek végzése meglevő kétfoton mikroszkópokkal egereken in-vivo

-           részvétel az in vivo működő humán kétfoton-oftalmoszkóp optikai megtervezésében és modellezésében

 A szakdolgozat súlypontja a hallgató preferenciájától függően a fentiek valamelyikére helyezhető, de mindenképpen a teljes feladatkörbe be kell kapcsolódni.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu