Szakdolgozat-választás

A hallgató neve: specializációja:
A záróvizsgát szervező tanszék neve: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
A témavezető neve: Beke Dávid
- tanszéke: Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
- beosztása: tudományos munkatárs
- email címe: beke.david@ttk.bme.hu
A kidolgozandó feladat címe: Cink-gallium-oxid alapú inverz spinel rendszerek vizsgálata
A téma rövid leírása, a megoldandó legfontosabb feladatok felsorolása:

A különböző adalékokkal (Pl. Cr, Mn Eu) dópolt inverz spinel rendszerek különleges optikai tulajdonságokat mutatnak. Az emisszió a kristályszerkezet, a vakanciát körülvevő egyéb ponthibák és adalékok által perturbált keskeny sávokból tevődik össze. A mély hibahelyek sok esetben hosszú (akár napokig tartó) lecsengési időt kölcsönöznek a rendszernek. Az emittált fotonok hullámhossza az UV tartománytól az infravörös tartományig terjedhet, ezáltal a rendszer felhasználási köre rendkívül széles, a biológiai rendszerek képalkotásától, mélyen fekvő elváltozások fotodinámiás vagy fotoaktivált terápiáján át a kvantumoptikán keresztül a jelölőrendszerek kialakításáig. A jelölt feladata a Wigner FK-ban szintetizált inverz spinel rendszerek spektroszkópiás vizsgálata (FTIR, Raman, ESR, PL), az optikai tulajdonságok és a szerkezet közötti összefüggések tanulmányozása és leírása.

Az MSc téma megfelelő aktivitás esetén TDK dolgozattá bővíthető. A jelölt munkája várhatóan publikációkban is közlésre kerül.

 

A záróvizsga kijelölt tételei:
Dátum:
Hallgató aláírása:
Témavezető aláírása*:
Tanszéki konzulens aláírása:
A témakiírását jóváhagyom
(tanszékvezető aláírása):
*A témavezető jelen feladatkiírás aláírásával tudomásul veszi, hogy a BME TVSZ 145. és 146.§ alapján az egyetem a képzési célok megvalósulása érdekében a szakdolgozatok, illetve diplomamunkák nyilvánosságát tartja elsődlegesnek. A hozzáférés korlátozása csak kivételes esetben, a dékán előzetes hozzájárulásával lehetséges.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kar
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. em. 18.
www.ttk.bme.hu