A Nanotechnológia és anyagtudomány specializáció tárgyai
  Ajánlott ütemezés    
Kötvál 8 11 8 0 27
Szabvál   3 6 0 9
    Kredit ütemezés  
  Tárgykód I II III IV Óra Nyelv Típus Előkövetelmény
Kritériumtárgyak  
Fizikai alapismeretek BMETE15MF31 0       0/0/0/a   K  
Szakmai gyakorlat NA BMETE12MF74     0   0/0/9/a   K Önálló labor AF1 vagy NA1
Specializációs tárgyak  
Kiemelt tárgycsoport Legalább 13 kredit teljesítendő -  
A nanofizika alapjai BMETE11MF37   4     3/0/0/v   KV  
Fejezetek a modern anyagtudományból BMETE12MF52   3     2/0/0/v   KV  
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 3       2/0/0/v   KV  
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban  BMETE11MF39   4     3/0/0/v   KV  
Nanotechnológia laboratórium BMETE12MF54   4     0/0/3/f   KV  
Anyagtudomány laboratórium BMETE12MF50   4     0/0/3/f   KV  
Trendek az anyagtudományban BMETE12MF55   2     2/0/0/f   KV  
Trendek a nanotechnológiában BMETE11MF40   2     2/0/0/f   KV  
Atomi szintű számítógépes szimulációk szilárdtestekben BMETE12MF51     3   1/0/1/v   KV  
Csoportelmélet a szilárdtestkutatásban BMETE11MF12   3     2/0/0/v angol KV  
Elméleti nanofizika BMETE15MF47     4   2/1/0/v angol KV  
Felületfizika és vékonyrétegek BMETE12MF53   3     2/0/0/f   KV  
Kémiai módszerek a nanotechnológiában BMETE11MF38     3   2/0/0/v   KV  
Mágneses rezonancia BMETE11MF43   4     2/1/0/v angol KV  
Mágnesség elmélete BMETE11MF44   4     2/1/0/v angol KV  
Modern szilárdtestfizika BMETE11MF41     6   3/2/0/v angol KV  
Nemkonvencionális anyagok BMEVEFAA707 3   3   2/0/0/v   KV  
Optikai anyagok és technológiák 1. BMETE12MF33   3     2/0/0/v   KV  
Szupravezetés BMETE11MF45 3       2/0/0/v angol KV  
A felületfizika alapjai* BMETE12AF32 3       2/0/0/f   KV  
Anyagtudomány alapjai és alkalmazásai* BMETE12AF31 3       2/0/0/v   KV  
Mikro- és nanotechnológiák* BMETE12AF33   3     2/0/0/f   KV  
Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38   3     0/0/2/f   KV  
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39     3   0/0/2/f   KV  
Ajánlott szabadon választható szakmai tárgyak
A sűrűségfunkcionál elmélet alapjai BMETE15MF15     3   2/0/0/v angol SZV  
Elektron és ionoptikák BMETE12MF22   3     2/0/0/v   SZV  
Fényforrások BMETE12MF14 3       2/0/0/v   SZV  
Fotonika laboratórium BMETE12MF57   4     0/0/3/f   SZV  
Infravörös és Raman-spektroszkópia BMETE12MF62   4     2/0/2/v   SZV  
Kvantuminformatika BMETE11MF42     3   2/0/0/v angol SZV  
Kvantumoptika BMETE15MF49     4   2/1/0/v angol SZV  
Lézerek ipari és biológiai alkalmazásai BMETE12MF58     3   2/0/0/f   SZV  
Monte Carlo módszerek  BMETE80MF41 4       2/0/1/f   SZV  
Optikai anyagok és technológiák 2. BMETE12MF34     3   2/0/0/v   SZV  
Szilárdtestek elektronszerkezete BMETE15MF51     4   2/1/0/v angol SZV  
*: a dőlt betűvel jelölt tárgyak a BME fizika BSc képzésben szerepelnek kötelezően választható szakmai tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel.
Rövid jelölés: ea/gy/lab/köv,
ahol: ea előadás, gy gakorlat, lab laboratórium; köv követelmény; v vizsga, f félévközi jegy, s szigorlat, a aláírás