A Nukleáris Technika specializáció tárgyai
  Ajánlott ütemezés    
Kötvál 8 11 8 0 27
Szabvál   3 6 0 9
 
    Kredit ütemezés  
  Tárgykód I II III IV Óra Típus
Kritériumtárgyak - Előkövetelmény
Nukleáris alapismeretek BMETE80MF12 0       0/0/0/a K  
Nukleáris technika szigorlat BMETE80MF08       0 0/0/0/s K Nukleáris alapismeretek
Szakmai gyakorlat NT BMETE80MF09     0   0/0/9/a K Önálló laboratórium NT1
Specializációs tárgyak  
Atomerőművek  BMETE80MF14   5     3/1/0/v KV
Atomerőművi kémia  BMETE80MF54       2 2/0/0/v KV
Atomerőművi üzemzavar elemzések  BMETE80MF34   6     3/2/0/v KV
Atomreaktorok üzemtana  BMETE80MF18   3     3/1/0/v KV
Bevezetés a fúziós plazmafizikába  BMETE80MF19 2       2/0/0/v KV
CFD módszerek és alkalmazások  BMETE80MF36       3 2/1/0/f KV
Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 1 BMETE80MF45   3     2/0/0/v KV
Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 2 BMETE80MF46     3   2/0/0/v KV
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 3       2/0/0/v KV
Fúziós nagyberendezések  BMETE80MF55   2     2/0/0/v KV
Fúziós plazmafizikai laboratórium  BMETE80MF56     2   0/0/2/f KV
Monte Carlo módszerek  BMETE80MF41 4       2/0/1/f KV
Monte Carlo részecsketranszport módszerek  BMETE80MF33     2   2/0/0/v KV
Nemkonvencionális anyagok BMEVEFAA707 3   3   2/0/0/v KV
Neutron- és gammatranszport számítási módszerek  BMETE80MF23     5   2/2/0/v KV
Nukleáris üzemanyagciklus BMETE80MF13 3       3/0/0/v KV
Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása BMETE80MF73     3   2/0/1/v KV
Orvosi képalkotás BMETE80MF91 4       3/1/0/v KV
Radioaktív anyagok terjedése környezeti és biológiai rendszerekben  BMETE80MF57     3   2/1/0/v KV
Radioaktív hulladékok biztonsága  BMETE80MF58     2   1/0/1/v KV
Radioanalitika  BMETE80MF24   5     3/0/2/v KV
Reaktorfizikai számítások  BMETE80MF38   4     3/1/0/v KV
Reaktorszabályozás és műszerezés BMETE80MF35     3   3/0/0/v KV
Röntgen- és gamma spektrometriai módszerek  BMETE80MF37   2     2/0/0/v KV
Sugárvédelem 2  BMETE80MF30   4     2/0/2/v KV
Ütközéses transzport mágnesezett plazmákban  BMETE80MF42     4   1/2/0/f KV
Ajánlott szabadon választható szakmai tárgyak
A nukleáris leszerelés kérdései BMETE80MF11 2       2/0/0/v SZV
Alacsonyhőmérsékletű plazmafizika BMETE80MF49 2       2/0/0/v SZV
Anyagvizsgálat neutronokkal BMETE80MF59       3 2/0/0/v SZV
Atomerőművi anyagvizsgálatok  BMETE80MF15     2   2/0/0/v SZV
Nukleáris elektrodinamika BMETE80MF47   2     2/0/0/v SZV
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39     3   0/0/2/f SZV
Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38   3     0/0/2/f SZV
Válogatott fejezetek a magfizikából BMETE807410 2       2/0/0/v SZV
Rövid jelölés: ea/gy/lab/köv,
ahol: ea előadás, gy gakorlat, lab laboratórium; köv követelmény; v vizsga, f félévközi jegy, s szigorlat, a aláírás