Az Orvosi fizika specializáció tárgyai
  Ajánlott ütemezés    
Köt+Kötvál 14 8 5 0 27  
Szabvál 0 0 9 0 9  
 
    Kredit     -
  Tárgykód I II III IV Óra Nyelv Típus
Kritériumtárgyak   Előkövetelmény
Orvosi fizika alapismeretek BMETE80MF79 0       0/0/0/a   K  
Orvosi fizika szigorlat BMETE80MF87       0 0/0/0/s   K Orvosi fizika alapismeretek
Szakmai gyakorlat OF BMETE80MF88     0   0/0/9/a   K Önálló laboratórium OF1
Specializációs tárgyak  
Funkcionális anatómia BMEVIEUM000   4     2/0/2/v   K
Orvosi képalkotás BMETE80MF91 4       3/1/0/v   K
Sugárbiológia BMETE80MF70 3       2/1/0/f   K
Sugárterápia fizikai alapjai BMETE80MF94   4     2/0/2/v   K
Sugárvédelem az orvosi fizikában BMETE80MF69 4       3/0/1/f   K
Brachytherápia BMETE80MF96     2   2/0/0/v   KV
Félvezetők fizikája BMETE11MF26 3       2/0/0/v   KV
Fizikai optika BMETE12MF56 4       2/1/0/v   KV
Infravörös és Raman-spektroszkópia BMETE12MF62   4     2/0/2/v   KV
Lézerek ipari és biológiai alkalmazása BMETE12MF58     3   2/0/0/f   KV
Mágneses rezonancia BMETE11MF43   4     2/1/0/v angol KV
Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazása BMETE80MF90   2     2/0/0/v   KV
Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazása 2 BMETE80MF68     2   2/0/0/v   KV
Mágnesség elmélete BMETE11MF44   4     2/1/0/v angol KV
Minőségbiztosítás és jogi szabályozás BMETE80MF92     3   2/0/1/v   KV
Monte Carlo módszerek  BMETE80MF41 4       2/0/1/f   KV
Nemkonvencionális anyagok BMEVEFAA707 3   3   2/0/0/v   KV
Neutron- és gammatranszport számítási módszerek  BMETE80MF23     5   2/2/0/v   KV
Nukleáris medicina BMETE80MF97   3     2/0/1/v   KV
Optikai jelfeldolgozás és adattárolás BMETE12MF19   3     2/0/0/v   KV
Optikai spektroszkópia az anyagtudományban  BMETE11MF39   4     3/0/0/v   KV
Optikai tervezés BMETE12MF39   4     2/2/0/v   KV
Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása BMETE80MF73     3   2/0/1/v   KV
Radioaktív anyagok terjedése környezeti és biológiai rendszerekben  BMETE80MF57     3   2/1/0/v   KV
Radioaktív hulladékok biztonsága  BMETE80MF58     2   1/0/1/v   KV
Radioanalitika  BMETE80MF24   5     3/0/2/v   KV
Rendszerélettan BMEVIEUM273 4       3/1/0/v   KV
Röntgendiagnosztika fizikai alapjai BMETE80MF99   3     2/0/1/v   KV
Sugárterápia 2 BMETE80MF95     2   2/0/0/v   KV
Szupravezetés BMETE11MF45 3       2/0/0/v angol KV
Ultrahang diagnosztika BMETE80MF98     2   2/0/0/v   KV
Ajánlott szabadon választható szakmai tárgyak  
Számítógépes mérésvezérlés projektmunka LabVIEW környezetben* BMETE11AF39     3   0/0/2/f   SZV
Számítógépes mérésvezérlés* BMETE11AF38   3     0/0/2/f   SZV
Rövid jelölés: ea/gy/lab/köv,
ahol: ea előadás, gy gakorlat, lab laboratórium; köv követelmény; v vizsga, f félévközi jegy, s szigorlat, a aláírás