Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Cím Témavezető neve Témavezető intézete Konzulens Hallgatónövekvő sorrend Típus Félév
Fotolumineszencia alapú képalkotási méréstechnika fejlesztése újszerű félvezetőeszközök karakterizálására Dzsaber Sami Semilab Zrt. Bordács Sándor
Név: 
Sájerman Klára
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Magnetoelektromos kristályok szélessávú optikai spektroszkópiája nagy mágneses terekben Szaller Dávid Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
Név: 
Szász Bence
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Neutronzaj módszerek továbbfejlesztése szimulációs és kísérleti vizsgálatokkal Szieberth Máté Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Boros Máté
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2022/23/2.
Elfutó elektronok modellezése a JT60-SA tokamakon Dr. Pokol Gergő NTI
Név: 
Keszthelyi Gábor
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Két-magnon kötött állapotok kialakulása frusztrált Heisenberg modelben Penc Karlo Wigner FK Szunyogh László
Név: 
Rudner László
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Pomlényi Kristóf
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2022/23/2.
Tudományos célzatú gépi tanulást elősegítő programrendszer fejlesztése Dr. Varga Imre Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Murin Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Kvantum vonatkoztatási rendszerek Vrana Péter Matematika Intézet, Geometria Tanszék Udvardi László
Név: 
Viczián Anna
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Nemkonvencionális mágneses rezonancia kísérletek gyémánt ponthibákon Dr. Simon Ferenc Fizika Tsz.
Név: 
Kucsera Robin
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Korrelált anyagok komplex mágneses tulajdonságainak vizsgálata Dr. Simon Ferenc Fizika Tsz.
Név: 
Vajtai Lili
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Szimultán többszeletes képalkotás alkalmazása feladatfüggő funkcionális MRI vizsgálatokban Dr. Gyebnár Gyula Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Neuroradiológiai Tanszék Dr. Simon Ferenc
Név: 
Gilányi Lilla
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Többspin-kölcsönhatások által stabilizált nemkollineáris spinszerkezetek Dr. Rózsa Levente Wigner Fizikai Kutatóközpont Dr. Szunyogh László
Név: 
Abdelrahman Salah Mohamed Elsaid
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Van der Waals heteroszerkezetek mechanikai hangolása Makk Péter BME Fizika tanszék
Név: 
Tóth Roland
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Annulus biliárdok és általánosításaik Bálint Péter Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék Szunyogh László
Név: 
Dénes Gergő
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Kapuzható szupravezetés fémes nanoszerkezetekben Makk Péter BME Fizika tanszék
Név: 
Kupás Lőrinc
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Szinkronizáció vizsgálata komplex hálózatokon Ódor Géza MFA, KFKI Török János
Név: 
Benedek Kristóf
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Kvantummérés és kvantumos hibajavítás Pályi András Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Svastits Domonkos
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Geometriai módon csatolt oszcillátorok összefonódottság elméleti vizsgálata Dr. Lévay Péter Pál BME Fizikai Intézet Elméleti Fizika tanszék
Név: 
Emmer Marcell
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Elfutó elektronok modellezése az EU-DEMO fúziós reaktoron Dr. Pokol Gergő NTI
Név: 
Lengyel Ferenc
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2022/23/2.
Polarizációs állapot tomográf mérőkészülék fejlesztése Dr. Sarkadi Tamás Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Bíró Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Telekommunikációs hullámhosszon működő fotonpár forrás megvalósítása spontán parametrikus lekonverziós folyamat segítségével Dr. Sarkadi Tamás BME Atomfizika Tanszék
Név: 
Kóti Dávid
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Blume-Capel modell a skálázó határesetben Lencsés Máté Wigner FK
Név: 
Király Csilla
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Koherens hibák áramköri szintű vizsgálata a felületi kódban Asbóth János BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Domokos Bálint
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Gyenge mérés a kvantumos hibajavításban Asbóth János BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Németh Marcell
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Sztochasztikus zajjal terhelt termohidraulikai számítások gyakorlati elemzése és a mintavételezés optimalizációja Dr. Légrády Dávid Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Margóczi Márk
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2022/23/2.
Kvantumos hibajavító kódok elméleti és numerikus optimalizációja Asbóth János BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Márton Áron
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Örvényáramú Élettartammérés Fejlesztése és Újszerű Alkalmazásai Krisztián Dávid Semilab Zrt. Dr. Simon Ferenc
Név: 
Havasi Gergely
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Mágneses gerjesztések időfüggő anizotrópia esetén Udvardi László Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Máth Benedek
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
A termalizáció dinamikája disszipatív kvantumrendszerekben Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Salánki Miklós
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Kvantumbitek vizsgálata gyémántban és más félvezetőkben atomi szintű szimulációs módszerekkel Thiering Gergő Wigner FK Udvarhelyi Péter
Név: 
Sántha Zoltán
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Négyspin-kölcsönhatások felületi atomi struktúrákban Nyári Bendegúz Elméleti Fizika Tanszék Szunyogh László
Név: 
Molnár Szabolcs
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Szóráscsökkentési eljárások implementálása a PANNI kódba Légrády Dávid Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Tolnai Gábor
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2022/23/2.
Photon Counting CT tevezési értékeinek optimalizációja Légrády Dávid Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Rimai Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2022/23/2.
A radioaktív jódizotópok emberi szervezeten belüli eloszlásának modellezése sugárvédelmi szempontból Rudas Csilla Energiatudományi Kutatóközpont Sugárvédelmi laboratórium Dr. Zagyvai Péter
Név: 
Kőrösi Katinka Flóra
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2022/23/2.
Nanoszekundum alatti fluoreszcencia élettartam detektálási méréstechnikák továbbfejlesztése Dr. Lenk Sándor BME Atomfizika Tanszék
Név: 
Steinbach Ferenc
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2022/23/2.
Alfa-cluster bomló állapotának leírása a nem-Hermitikus kvantummechanika segítségével Dr. Kis Dániel Péter BME NTI Atomenergetika Tanszék
Név: 
Andorfi István
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2022/23/2.
Fotonpár-források minősítésére szolgáló kvantumállapot-tomográf tervezése Dr. Erdei Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Bodoky Lukács
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2022/23/2.
NANOÁRAMKÖRÖK VIZSGÁLATA MIKROHULLÁMÚ REZGŐKÖRÖKKEL Scherübl Zoltán Fizika Tanszék
Név: 
Horváth Csaba
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Anizometrikus részecskék dinamikájának vizsgálata nyírásnak kitett szemcsés rendszerekben Börzsönyi Tamás MTA Wigner FK, SZFI Török János
Név: 
Seress Ákos
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Kagome mágnesek magneto-optikai vizsgálata Dr Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Papp Levente
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Memrisztor-alapú jelfeldolgozó egység tervezése cochleáris implantátumokhoz Török Tímea Nóra Fizikai Intézet, Fizika Tanszék
Név: 
Kövecs Antal Roland
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2022/23/2.
Rezisztív kapcsoló memóriák haladó zajdiagnosztikája Balogh Zoltán Fizika Tanszék
Név: 
Lázár György
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2022/23/2.
Elektronsugárzás számolási algoritmus vizsgálata dr. Pócza Tamás Országos Onkológiai Intézet Dr. Pesznyák Csilla
Név: 
Müller Réka
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2022/23/2.
Dinamikai korrelációs függvények az Ising térelméletben Márton Kormos Physics Institute / Department of Theoretical Physics
Név: 
Csépányi István
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Multimodális és radiomikai módszerek alkalmazása az orvosi képalkotásban Dr. Szigeti Krisztián Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Dr. Simon Ferenc
Név: 
Járó Izabell Anna
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2022/23/2.
A magyar választási adatok és a szociális hálózatok korrelációinak vizsgálata Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Telek Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
A születésszám és az urbanizáció szerepe a szociális hálózatokban Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Axel Katona
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Gravitációs hullámok kozmológiai környezetben Rácz István Wigner FK/Elméleti Fizika Osztály Prof. Takács Gábor
Név: 
Östör János
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Városok utcahálózatának fejlődésének modellezése Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Skublits Tamás
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
A Wikipedia fejlődésének modellezése Török János Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Markó István
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Antiferromágneses Heisenberg modell alapállapoti energiájának alsó korlátja a sakktábla és piroklor rácsokon Penc Karlo Wigner FK Szunyogh László
Név: 
Kránitz Péter
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Általánosított Aubry-André modell lokalizációs fázisátmenetének tanulmányozása véges méret skálázás módszerrel Hetényi Balázs Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Név: 
Balogh István
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Kvantuminformáció terjedése disszipatív fermionláncokban Dr. Werner Miklós Antal BME Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Penc Patrik
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Form factor bootstrap in the E7 model Gábor Takács Department of Theoretical Physics
Név: 
Fitos Bence
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Neutronmultiplett számlálási módszer továbbfejlesztése szimulációs és kísérleti vizsgálatokkal Szieberth Máté Nukleáris Technikai Intézet
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2022/23/2.
Kapilláris-szenzor alapú immunfluoreszcens mérőrendszer fényforrásának LED alapú átalakítása Dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2022/23/2.
A Grad-Safranov egyenlet megoldása bázisfüggvények segítségével Dr. Veres Gábor Nukleáris Technikai Intézet
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2022/23/2.
Gráf neurális hálózat alapú viselkedésmodell 4-es szintű önvezető rendszerekhez Vargyas Márton Robert Bosch Kft dr. Varga Imre
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2022/23/2.
Félvezető minták vizsgálata fluoreszcencia élettartam mérésekkel Dr. Lenk Sándor Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Mágneses kölcsönhatások számítása rendezetlen ötvözetekben Szunyogh László Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Kapilláris-szenzor alapú immunfluoreszcens mérőrendszerhez hullámvezető-típusú detektor-optika kialakítása Dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2022/23/2.
Mágneses anyagok frekvenciafüggő viselkedésének fizikai alapjai és méréstechnikája Dr. Gyüre-Garami Balázs Robert Bosch kft. Dr. Simon Ferenc
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Mesterséges intelligencia alapú kódíró/kódellenőrző szoftver fejlesztése Csilling Ákos Robert Bosch Kft dr. Varga Imre
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2022/23/2.
Spin-spirál állapotok atomi vastagságú vékonyrétegekben Szunyogh László Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
A magnonok sávszerkezetének topológiája tehetetlen spindinamikában Dr. Rózsa Levente Wigner Fizikai Kutatóközpont Dr. Szunyogh László
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.
Mesterséges intelligencia alapú gyártási folyamat optimalizáció algoritmus Fischl Tamás Robert Bosch Kft dr. Varga Imre
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2022/23/2.
Neurális hálózatokkal segített kvantum állapot rekonstrukció dr. Varga Imre Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Spin-spiral states in ultrathin films and nanowires László Szunyogh Department of Theoretical Physics
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Komplex potenciálok és a disszipáció Márkus Ferenc Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2022/23/2.
Neurális hálózat alapú objektum detekció légi felvételeken Juhász Imre Benedek Robert Bosch Kft dr. Varga Imre
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2022/23/2.
Kapilláris-szenzor alapú immunfluoreszcens mérőrendszer adatfeldolgozó egységének kialakítása Dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2022/23/2.
Szilícium-karbid rétegellenállás mérése örvényáram módszerrel Dr. Pongrácz Anita Semilab Zrt. Fehér Titusz
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Forgalmi szituációk felismerése légi felvételeken Juhász Imre Benedek Robert Bosch Kft dr. Varga Imre
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2022/23/2.
Magnetic interactions in disordered alloys László Szunyogh Department of Theoretical Physics, BME
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2022/23/2.
Az adiabatikus tétel, az SU(2) instanton, és a Wilson-hurok Hetényi Balázs Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2022/23/2.