Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETE11AF35 Csoportelmélet fizikusoknak
BMETE11AF34 Elméleti szilárdtestfizika
BMETE11AF33 Haladó fizika laboratórium 2
BMETE11AF32 Haladó fizika laboratórium 1
BMETE11AF30 Méréstechnika
BMETE11AF29 Fizika laboratórium 2
BMETE11AF28 Fizika laboratórium 1
BMETE11AF26 Kísérleti fizika gyakorlat 1
BMETE11AF16 Grafikus programozás és mérésvezérlés LabVIEW környezetben
BMETE11AF11 Alkalmazott szilárdtestfizika
BMETE11AF06 Szilárdtestfizika Gyakorlat
BMETE11AF05 Szilárdtestfizika alapjai
BMETE119779 A MATLAB programozása
BMETE119778 Számítógépes modellezés
BMETE119305 Numerikus módszerek a soktestprobléma témaköréből
BMETE119300 Új kísérletek a nanofizikában
BMETE115304 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig
BMETE115303 Optikai spektroszkópia korrelált elektron rendszereken
BMETE917030 Reprezentációelméleti szeminárium 3

Oldalak