Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódnövekvő sorrend A tárgy címe
BMETE929306 Lineáris rendszerek analízise 1
BMETE929304 Reprezentációelmélet a kvantummechanikában
BMETE929303 Nagyhatékonyságú számítások RISC processzorokon 2
BMETE929302 Számítógépes számelmélet 2
BMETE929207 Nagyhatékonyságú számítások RISC processzorokon
BMETE929202 Választások matematikája
BMETE929201 Számítógépes számelmélet
BMETE927317 Aktualitások az approximációelméletben
BMETE927308 Mátrixanalízis mérnököknek
BMETE927305 Lineáris differenciáloperátorok
BMETE927208 A nemlineáris rendszer- és irányításelmélet alapjai
BMETE927203 Haladó mátrixanalízis mérnököknek
BMETE925318 Formális reakciókinetika
BMETE925313 Differenciálegyenletek műszaki és közgazdasági alkalmazásai
BMETE925312 A fizika parciális differenciálegyenletei, alkalmazásokkal
BMETE925310 Konstruktív függvénytan és approximációelmélet
BMETE925301 Matematikai programcsomagok műszaki alkalmazásai
BMETE921311 Matematika OBMK 2
BMETE91MX13 Bevezetés a nyelvmérnökségbe 2– Mondattan
BMETE91MX12 Bevezetés a nyelvmérnökségbe 1 – Szószintű eszközök
BMETE91MX11 Szemantika laboratórium
BMETE91MX10 Szemantika
BMETE91MM26 Véges testek és alkalmazásaik
BMETE91MM25 Szingularitás elmélet
BMETE91MM24 Algebrai görbék
BMETE91MM23 Hopf-algebrák
BMETE91MM22 Lie-csoportok és Lie-algebrák
BMETE91MM21 Algebra 2M
BMETE91MM20 Haladó gépi tanulás
BMETE91MM19 Permutációcsoportok és kombinatorikus struktúrák
BMETE91MM18 Fejezetek a kategóriaelméletből
BMETE91MM17 Matematikai nyelvészet szeminárium
BMETE91MM16 Bevezetés a kategóriaelméletbe
BMETE91MM15 Kvantum-algoritmusok
BMETE91MM14 Írásfelismerés
BMETE91MM09 Algebrai topológia
BMETE91MM08 Algebrai és aritmetikai algoritmusok
BMETE91MM07 Algebrai számelmélet
BMETE91MM06 Homologikus algebra
BMETE91MM05 Haladó lineáris algebra
BMETE91MM04 Gyűrűk és csoportok reprezentációelmélete
BMETE91MM03 Csoportelmélet
BMETE91MM02 Reprezentációelmélet
BMETE91MM01 Kommutatív algebra és algebrai geometria
BMETE91MM00 Elméleti számítástudomány
BMETE91MC26 Bayesiánus modellezés MC
BMETE91AX55 Komplex függvénytan mérnököknek
BMETE91AX31 Lineáris Algebra
BMETE91AX30 Numerikus módszerek mérnököknek
BMETE91AX21 Valószínűségszámítás alkalmazásokkal

Oldalak