Az oktoniok belső automorfizmusai és a Pi_6(G_2)~Z_3 homotópia-csoport