Általánosított konvexitás és általánosított monotonitás