Változó-szétválasztás görbék feletti irreguláris konnexiókra