BMETE12AP49

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elektrodinamika és optika
A tárgy angol címe: 
Electrodynamics and Optics
A tárgy rövid címe: 
ElektrodinamikaÉsOptika
4
2
0
v
Kredit: 
8
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AP59
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Mechanika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Koppa Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.03,01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.03.24.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Mechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus-mérnök BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Bevezető tantárgy az elekromágnesség és az optika alapjainak elsajátítására, különös hangsúllyal a módszerek, fogalmak megalapozására.
 
I. Elektrosztatika és egyenáramok: Elektromos térerősség, Gauss törvény, elektrosztatikus potenciál, kapacitás, elektromos tér anyagban, elektromos áram, Ohm törvény.
 
II. Mágnesség és elektromágneses indukció: mágneses mező, mágneses erőhatások, Biot Savart törvény, Ampere törvény, Gauss törvény, Faraday törvény, és elektromágneses indukció alkalmazásai.
 
III. Elektrodinamika: eltolási áram, Maxwell egyenletek, elektromágneses hullámok terjedése, EM hullámok energiája és  impulzusa.
 
IV. Optika: a fény mint elektromágneses hullám, geometriai optika, interferencia és diffrakció.
 
 
Introductory course to Electromagnetism and Optics, with special emphasis on the basic physical and mathematical methods and terms.
 
I. Static electricity and DC currents: Electric Fields, Gauss’s law, Electric Potential, Capacitance, Dielectrics, Conductors, Electric current, Ohm’s law.
 
II. Magnetism and induction:  magnetic field, magnetic forces,  Biot Savart law, Ampere’s law, Gauss’s law, Faraday’s law, applications of the electromagnetic induction.
 
III. Electrodynamics: displacement current, Maxwell’s equations, propagation of electromagnetic waves, energy and momentum of  EM waves.
 
IV. Optics: light as electromagnetic wave, geometrical optics, interference, diffraction.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozatok teljesítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli és szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Raymond A. Serway, John W. Jewett: Physics for Scientists and Engineers (Cengage Learning; 10th edition, 2018) ISBN 978-1337553278
Herman Gewirtz, Jonathan S. Wolf: Barron's SAT Subject Test in Physics 9th Edition (Barron’s, 2010) ISBN 978-0-7641-4353-3
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
84
Félévközi felkészülés órákra: 
56
Felkészülés zárthelyire: 
48
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
48
Összesen: 
240
Ellenőrző adat: 
240
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Koppa Pál
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál