Kagome mágnesek magneto-optikai vizsgálata

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Magneto-optical study of kagome magnets
Típus: 
MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Félév: 
2022/23/2.
Témavezető: 
Név: 
Dr Bordács Sándor
Email cím: 
bordacs.sandor@ttk.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Fizika Tanszék
Beosztás: 
egyetemi docens
Hallgató: 
Név: 
Papp Levente
Képzés: 
Fizikus MSc - optika és fotonika
Elvárások: 

Biztos alapok szilárdtestfizikából és elektrodinamikából. Kísérletező kedv. Angol nyelvtudás. 

Leírás: 

Napjaink szilárdtestfizikai kutatásainak egyik izgalmas területe az elektron sávszerkezet és a mágneses rend közötti kölcsönhatás vizsgálata. A mágneses anyagok elektron diszperziójában egyrészt megjelenhetnek olyan sávok, melyekben a grafénhez (grafit egyetlen atomi rétege) hasonlóan lineáris a diszperzió (Weyl félfémek), másrészt a rács geometriája miatt keskeny sászélességű sávok jelennek meg. A mágnesesen rendezett állapot és a vezetési elektronok közötti kölcsönhatás egyik érdekes következménye, hogy az időtükrözést sértő állapotban az elektronok árama keresztirányban eltérül. Ennek az anomális Hall-effektusnak nagyságát nem lehet pusztán a szórt mágneses térrel magyarázni, hanem figyelembe kell venni a spin-pálya kölcsönhatást. Ennek a kölcsönhatásnak egy további érdekes következménye lehet, hogy a mágneses rendparaméter külső terekkel történő manipulációjára az állapotsűrűség és így a vezetési jelenségek erősen megváltoznak.

A diplomamunka készítése során a hallgató elsajátítja a Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiát, mellyel alacsony energiás gerjesztéseket és a Fermi energia körüli sávok szerkezetét vizsgálja. A sávparaméterek pontos meghatározásához további magneto-optikai méréseket végez a mágneses doméneket orientáló nehány 100 mT mágneses terektől az elektron mozgását kvantáló 10 T nagyságú terekig.

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva