Polarizációs állapot tomográf mérőkészülék fejlesztése

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Measurement system for polarization state tomography
Típus: 
MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
Félév: 
2022/23/2.
Témavezető: 
Név: 
Dr. Sarkadi Tamás
Email cím: 
sarkadi.tamas@ttk.bme.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Beosztás: 
docens
Hallgató: 
Név: 
Bíró Dániel
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
Elvárások: 

Önálló feladatmegoldókészség, kísérletépítési tapasztalat.

 

Leírás: 

A távközlés és az informatika területén egyre nagyobb mértékben jelenik meg a kvantumtechnológia. A BME Atomfizika Tanszékén folyó kvantumoptikai kutatások egyik fő célja, hogy kvantumos kulcsmegosztó rendszerekben használható fotonpár-forrásokat fejlesszen. A fotonforrások szabadtéri, vagy optikai szálas kísérleti távközlő rendszerekben hasznosulnak.

Az előállított fotonok hullámhosszát, polarizációs tulajdonságait az adott alkalmazásnak megfelelően kell megválasztani. A kvantumösszefonódás meglétét és minőségét Bell-teszt segítségével ellenőrizzük. A Bell-teszt a mi esetünkben egy olyan méréssorozat, ahol különböző polarizációs optikai elemek, valamint fotondetektorok segítségével mérjük a foton polarizációs állapotának vetületeit. A Bell-tesztet nagyon körülményes manuálisan elvégezni, hiszen igen nagyszámú, körültekintő beállítást igénylő mérést kell sorozatban végrehajtani.

A diplomatémán dolgozó hallgató feladata, hogy fejlesszen ki egy olyan mérőrendszert, mely a Bell-teszthez szükséges méréseket automatikusan végrehajtja, az eredményeket a felhasználó számára kiértékeli. Az ilyen készüléket a szakirodalomban polarizációs állapot-tomográfnak nevezik.

A tomográf fejlesztése több részfeladatból tevődik össze.

Mérésvezérlés: Optikai elemek mozgatását végrehajtó aktuátorok vezérlése, programozása, mérési protokollok kidolgozása.

Mérési eredmények kiértékelését végző algoritmus kidolgozása.

Készülék tesztelése már meglévő összefonódott fotonpár-források segítségével.

 

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva