Az inhomogén univerzumok kozmológiája a különálló univerzum sejtés alapján

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
The cosmology of inhomogeneous universes in view of the separate universe conjecture
Típus: 
BSc szakdolgozat téma - fizikus
Félév: 
2023/24/2.
Témavezető: 
Név: 
Dr. Raffai Péter
Email cím: 
peter.raffai@ttk.elte.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
ELTE TTK Fizikai és Csillagászati Intézet
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Konzulens: 
Név: 
Dr. Udvardi László
Email cím: 
udvardi.laszlo@ttk.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Hallgató: 
Név: 
Kis Dominika Eleonóra
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
Elvárások: 

A kvantummechanika és speciális relativitáselmélet alapfokú ismerete.

Leírás: 
A különálló univerzum sejtés (separate universe conjecture) szerint egy a kozmológiai elvet teljesítő univerzum helyi sűrűségfluktuációi a módusuknál sokkal kisebb méretskálákon úgy fejlődnek, mint ha különálló univerzumok volnának, saját FLRW-metrikával és kozmológiai paraméterekkel. A sejtés gömb alakú sűrűségfluktuációkra bizonyításra is került már (ld. Dai, Pajer & Schmidt 2015). Ez lehetőséget ad számunkra arra, hogy a kozmológiai méretskálákon LCDM-modellel leírt univerzumunk fejlődését összehasonlítsuk egy nagy számú különálló gömbuniverzumból álló inhomogén univerzum nagy skálákra átlagolt viselkedésével.
 
Ezzel az egyszerűsített modellel olyan kérdésekre keressük a választ, mint:
Mennyire adja vissza ténylegesen egy ilyen modell egy LCDM-univerzum evolúcióját?
Mennyire adja vissza a modell egy LCDM-univerzum inhomogenitásainak evolúcióját?
Magyarázhatók-e akár a kozmológiai állandónak tulajdonított jelenségek az inhomogenitások hatásaival?
 
A problémát numerikus szimulációkkal vizsgáljuk majd. A feladatok elvégzéséhez elengedhetetlen a magas szintű angol nyelvtudás és a programozói rutin. A szükséges háttértudás a kozmológia területéről a szakdolgozati munka során is elsajátítható.
 
Hivatkozás:
Dai, L., Pajer, E., & Schmidt, F., JCAP 2015, 10, 059 (2015)

 

Titkosítas: 
Hozzáférés nincs korlátozva