Inaktív hurokindítás reaktivitásbeviteli hatásának vizsgálata VVER-1200 modellen

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cím angolul: 
Modelling of reactivity insertion by inactive loop startup in VVER-1200
Típus: 
MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
Félév: 
2023/24/2.
Témavezető: 
Név: 
Dr. Rovni István
Email cím: 
rovnii@paks2.hu
Intézet/Tanszék/Cégnév: 
Paks II. Atomerőmű Zrt.
Beosztás: 
vezető reaktorfizikus szakértő
Konzulens: 
Név: 
Dr. Szieberth Máté
Email cím: 
szieberth@reak.bme.hu
Intézet/Tanszék: 
BME NTI
Beosztás: 
egyetemi docens
Hallgató: 
Név: 
Kiss Dávid
Képzés: 
Fizikus MSc - nukleáris technika
Elvárások: 

angol nyelvtudás, számítógépes ismeretek, alapos reaktorfizikai és thermohidraulikai ismeretek

Leírás: 

A paksi telephelyen a meglévő négy VVER-440 típusú atomerőművi blokk kapacitás fenntartás céljából két új, 3+ generációs VVER-1200 típusú atomerőművi blokk fog létesülni. A blokkok nukleáris biztonsági elemzései között kiemelt helyet foglalnak el a reaktivitás beviteli üzemzavar (továbbiakban RIA) típusú kezdeti események. A nagy zóna és a lokális biztonsági limitek betartása miatt a RIA típusú eseményekre a fluxus térbeli aszimmetriája és nagy gradiense miatt 3D neutronkinetikai modellt és ehhez csatolt termohidraulikai modult kell alkalmazni.

A diplomamunkában az „inaktív hurokindítás” kezdeti esemény elemzését kell elvégezni, melynek során egy főkeringtető szivattyút az üzemeltetési utasítások megsértésével indítanak el, ami a reaktorba történő hidegebb víz betáplálásához vezet. A szimulációhoz a reaktordinamikai számításokra alkalmas RELAP5-CPRSim csatolt kódrendszert kell tovább fejleszteni. A kezdeti esemény reálisan konzervatív módszerekkel kell végrehajtani.

A hallgató részletes feladatai:

 • Végezzen irodalomkutatást az alábbi területeken, amelyeket mutasson be a diplomamunka bevezető részében:
  • ismerje meg a VVER-1200 reaktor aktív zónáját, primer- és szekunder körét,
  • ismerje meg a RIA típusú kezdeti események elemzésének módszereit,
  • ismerje meg a REALP5-CPRSim csatolt termohidraulikai-neutronkinetikai kód felépítését és működését.
 • A kezdeti esemény lefutását befolyásoló vezérlés figyelembevételére algoritmusokat kell fejleszteni, melyekkel így valósághűen szimulálható az áramlástani fizikai folyamat.
 • A kezdeti esemény szempontjából releváns elfogadási kritériumok konzervatív kiértékeléséhez kiegészítő fizikai modelleket kell fejleszteni, melyek a zónában zajló inhomogén termohidraulikai és neutronfizikai folyamatokat megfelelően veszik figyelembe.
 • A hallgató által létrehozott modellekkel kiegészített csatolt kódrendszerrel végezze el az inaktív hurok indítás kezdeti esemény elemzését egy létrehozott állandósult állapotból indulva. Értékelje a kapott számítási eredményeket.
 • A modellfejlesztési tapasztalatai alapján tegyen javaslatot a csatolt kód továbbfejlesztésére, számítási pontoságának javítására.
Titkosítas: 
Hozzáférés korlátozott (titkosított)
Titkosítás oka: 
A diplomamunka üzleti titkot tartalmazhat.