BMETE11AF34

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elméleti szilárdtestfizika
A tárgy angol címe: 
Theoretical Solid State Physics
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11AF05
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
SzilFizAlap
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF27
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kvantum1
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
.
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Virosztek Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető kvantummechanikai és szilárdtestfizikai ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Fizikus specializációjának kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Bloch-elektron mozgása külsõ erõ hatására, kváziklasszikus dinamika, kváziklasszikus mozgás Hamilton formalizmusa, Boltzmann -egyenlet, relaxációs idõ közelítés, transzport idõfüggõ elektromos térben, és mágneses térben, elektron-szennyezõ kölcsönhatás, elektron-fonon
kölcsönhatás, félvezetõk elektronszerkezete, töltéshordozók félvezetõkben, félvezetõ eszközök.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga alapján.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint, egyeztetés alapján.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Charles Kittel: Introduction to Solid State Physics (Wiley, New York, 1986)
N. W. Ashcroft and N. D. Mermin: Solid State Physics (Saunders, Philadelphia, 1976)
Sólyom Jenõ: A modern szilárdtestfizika alapjai I-III. (ELTE Eötvös Kiadó, 2002-2003)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
20
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Virosztek Attila
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: