BMETE12MF22

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elektron- és ionoptikák
A tárgy angol címe: 
Electron- and Ionoptics
A tárgy rövid címe: 
ElektronIonOptikák
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Hárs György
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Klasszikus és relativisztikus mechanika, Elektrodinamika, Szilárdtest fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus MSc Szak Alkalmazott Fizika Szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Párhuzamos síkú energia analizátor, Hengeres tükör energia analizátor (CMA) Fékezőteres energia analizátor, (RFA) A "lock in" detektálás matematikai elmélete Centrális erőtér fókuszálása, Félgömb energia analizátor (HSA), 127 fokos henger energia analizát or Általános pályagörbe
megfontolások: statikus elektromos tér jelenlétében. statikus mágneses tér jelenlétében idővariáns elektromos tér jelenlétéb en Statikus mágneses tér alkalmazásai. Homogén B térben mozgó részecske differenciál egyenletének tárgyalása Homogén mágneses tér mint fókuszáló hatás. Lineáris tömegspektrométer, Dempster tömegspektrométer. Egymásra merőleges homogén E és B térben, nulla kezdősebességg el induló
részecske mozgása. Wien féle tömegszűrő. Repülési idő tömegspektrométer (PTOF, CTOF) A vibrációs átlagerőtér A kvadrupol
tömegspektrométer és kvadrupol ioncsapda, Részecskegyorsítók. I. Kaszkádgenerátor. Van de Graaf generátor.Ciklotron. Részecsk egyorsítók. II A szinkrotron és a szinkrociklotron. Lineáris gyorsító. Betatron. A tértöltés hatásai és a kritikus áramsűrűsé g Elektronforrások (katódok) A termikus elektronemisszió jelensége és a Richardson-Dushmann formula. A téremisszió jelensége és a Schottky formula. Ionforrások. Gáz ionforrások, Folyadék ionforrások, Duoplazmatron, Töltött részecskék detektálása vákuumban. Faraday serleg, Szekunder elektron sokszorozó, Fotomultipier-szcintillátor detektor, Channelplate Az atomfizika tanszék laborjainak meglátogatása, demonstráció.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel az előadások legalább 70%-án,1 ZH
Követelmények vizsgaidőszakban: 
elégséges ZHszóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
1 pótzárthelyi
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Hárs György, Fizikai elektronika, (elektron és ionoptikák) Műegy. kiadó 1992, J 05007,
Csurgai Árpád, Simonyi Károly, Az információtechnika fizikai alapjai (elektronfizika) Mérnöktovábbképző Intézet 1997
Simonyi Károly, Elméleti villamosságtan Tankönyvkiadó 1973
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
1
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
37
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Hárs György
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: