BMETE12MF61

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
ELI előkészítő laboratórium
A tárgy angol címe: 
ELI Preparatory Laboratory
A tárgy rövid címe: 
ELIElőkészLaboratórium
0
0
4
f
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE12AF01 VAGY BMETE12AF35
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Optika
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE12AF07
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Lézertechnika
3.Követelménytárgy kódja: 
BMETE12MF37 VAGY BMETE12MF56
3.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizikai optika
Kizáró tantárgyak: 
BMETE12MF45
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Maák Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
fizika, optika, lézertechnika, fizikai optika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja a hallgatók felkészítése a modern optikai mérésekből, korszerű méréstechnológiák és mérőeszközök megismerése, illetve kezelésének elsajátítása. Emellett a legújabb optikai és lézertechnológiai jellegű kutatási témákkal is megismerkednek a hallgatók, amelyek műveléséhez a legmodernebb optikai eszközökre van szükség: femtoszekundumos lézerekre, erősítőkre, Terahertz forrásokra, nemlineáris optikai elemekre, adaptív optikai eszközökre; és az ezekhez kapcsolódó diagnosztikára: interferométerek, spektrométerek, autokorrelátor. A tárgy megalapozza többek között az ELI szuperlézer-kutatóközpontban folyó kutatás-fejlesztési feladatokban való sikeres, aktív részvétel lehetőségét, mind az intézet fejlesztési, mind üzemelési fázisában. Főbb mérési területek: lézernyalábok karakterizálása és formálása, ultrarövid lézerimpulzusok mérési módszerei, femtoszekundumos impulzusok alakformálása, excimer lézerek, THz generálás, ultrarövid impulzusok erősítése, diszperzió kompenzáció és mérés, nemlineáris folyamatok, másodrendű harmonikus keltése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel a mérések legalább 90%-án.felkészülés a gyakorlatokra - zh-kjegyzőkönyvek
Követelmények vizsgaidőszakban: 
     
Pótlási lehetőségek: 
A szorgalmi időszakban egy, a pótlási időszakban egy pótmérés
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
R. Paschotta: Encyclopedia of Laser Physics and Technology, John Wiley & Sons, 2008
Demtröder: Laser Spectroscopy Vol. 1-2, 4. th edition, Springer, 2008; saját jegyzet
Mérési leírások
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
14
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
36
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Maák Pál
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME Atomfizika Tanszék
Név: 
Dr. Kovács Attilaegyetem
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
SZTE Optikai és Kvant. Tansz.
Név: 
Dr. Fülöp József
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
EgPTE Kísérleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál
A tantárgy adatlapja PDF-ben: