BMETE13AX00

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Építőmérnöki fizika
A tárgy angol címe: 
Physics for Civil Engineers
A tárgy rövid címe: 
ÉpítőmérnökiFiz
2
0
1
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE90AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA1a
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE90AX01
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA1b
A tantárgy felelős tanszéke: 
Algebra és Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Vannay László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.03.25.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.04.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A középiskolai fizika tananyagra és az első féléves matematika tárgy anyagára.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Az Építőmérnöki Kar alapképzésének kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az előadások tematikája:
Az elektromos töltés. Coulomb-törvény. Elektromos térerősség és fluxus. Munka és energia elektromos erőtérben. Potenciál és feszültség. Kondenzátorok. Anyagok elektromos erőtérben. A kondenzátor, mint érzékelő. A piezoelektromos effektus és gyakorlati alkalmazá sa. A kontaktpotenciál és alkalmazása a hőmérsékletmérésben. Stacioner elektromos áram törvényszerűségei, az áramkörök alaptörvényei.
A mágneses erőtér és jellemzői. A Biot-Savart-, és a gerjesztési törvény és alkalmazásaik. Erőhatások mágneses erőtérben és ennek gyakorlati alkalmazása. Mozgási indukció. Faraday-törvény és megjelenése az érzékelőknél. Időben változó elektromágneses tér. Kölcsönös indukció és
önindukció. Mágneses erőtér anyagban, mágneses körök.
Váltóáramú áramkörök jellemzőinek meghatározása differenciálegyenletek és komplex impedanciák alkalmazás ával. Egyszerűbb váltóáramú áramkörök vizsgálata.
Érzékelők a méréstechnikában. Villamos alapmennyiségek mérése. Ellenállás típusú-, induktív- és kapacitív érzékelők. Indukciós-, magnetoelasztikus-, termoelektromos- és piezoelektromos érzékelők.
Erő, elmozdulás, gyorsulás, rezgési jellemzők mérése. Folyadékok és gázok áramlási sebességének mérése. Szintmérés. Forgalomszámlálás érzékelői. Nedvességtartalom mérése. Hőmérsékletmérés módszerei. A termovízió és alkalmazása.
A gyakorlatok anyaga:
Egyenáramú áramkörök törvényei. Elektromos egyenáramú alapmérések. Ellenállás- és impedanciamérés. Vizsgálatok oszcilloszkóppal. Váltóáramú áramkörök jellemzőinek számítása. Induktív mérőátalakító vizsgálata. Mérés nyúlásmérő belyeggel.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
A mérési gyakorlatok eredményes elvégzése (25%) és két vizsgazárthelyi eredményes megírása (25 + 50 %).
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A TVSZ. szerint
Pótlási lehetőségek: 
Legfeljebb 2 mérés és a 2 vizsgazárthelyi 1-1 alkalommal a szorgalmi időszakban és 1-1 alkalommal a vizsgaidőszakban.
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tóth András: Fizika I. (Segédanyag a Fizika-elektrotechnika tárgyhoz építőmérnök hallgatók számára) Műegyetemi Kiadó
Vannay László: Fizika II. Műegyetemi Kiadó (091080).
Vannay l., Fülöp F. és Nagy T.: Fizika Al (Fizika gyakorlatok építőmérnök hallgatóknak) Műegyetemi Kiadó (05058).
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
38
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Vannay László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kísérleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Jánossy András
A tantárgy adatlapja PDF-ben: