BMETE155306

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Evolúciós játékelmélet
A tárgy angol címe: 
Evolutionary Game Theory
A tárgy rövid címe: 
EvolúciósJáték
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE152879
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Statisztikus fizika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Szunyogh László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.04.14.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.05.03.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
valószínűségszámítás, statisztikus fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Mérnök-fizikus szak Kondenzált anyagok fizikája modul kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Bevezetés a játékelméletbe
1.1 Játékelméleti alapfogalmak, játékok osztályozása
1.2 Mátrixjátékok
1.3 Nash-egyensúly
2. Evolúciós játékelmélet
2.1 Evolúciós szabályok
2.2 Evolúciós fogolydilemma játék
3. Térbeli evolúciós játékelmélet
3.1 Fogolydilemma játékok rácson
3.2 Átlagtér közelítés és párközelítés
3.3 Párközelítés kiterjesztése: n-pontos dinamikus klaszterközelítés egy- és kétdimenziós rendszerekben
3.4 Háromstratégiás fogolydilemma játékok
3.5 Térbeli kő-papír-olló játékok
3.5.1 Ciklikus Lotka-Volterra modellek, megmaradó mennyiségek
3.5.1 Kettő- és négypontos dinamikus klaszterközelítés
4. Evolúciós játékok hálózatokon
4.1 Globális oszcilláció kialakulása a kő-papír-olló típusú játékoknál
4.1 Dinamikus klaszterközelítés kiterjesztése reguláris gráfokra

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Kidolgozandó feladatok benyújtása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Feladatok beadása a vizsgaidőszak második hetének végéig
Konzultációs lehetőségek: 
A hallgatókkal egyeztetve több alkalommal a szorgalmi és vizsgaidőszakban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J. Hofbauer and K. Sigmund: Evolutionary Games and Population Dynamics (Cambridge University Press, 1998)
H. Gintis: Game Theory Evolving (Princeton University Press, 2000)
Mészáros József: Játékelmélet (Gondolat, 2005)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
21
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
21
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
10
Vizsgafelkészülés: 
10
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Szabó György
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA MFA Komplex Rendszerek osztály
A tanszékvezető neve: 
Dr. Kertész János
A tantárgy adatlapja PDF-ben: