BMETE15AF42

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elektrodinamika gyakorlat 2
A tárgy angol címe: 
Practical Course in Electrodynamics 2
A tárgy rövid címe: 
ElektroDinGyak2
0
2
0
f
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF25
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Elektrodinamika1
Kizáró tantárgyak: 
BMETE15AF35
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
differenciál- és integrálszámítás, vektoranalízis, alapozó elektrodinamika ismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika BSc és Fizikus MSc képzések kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Számítási feladatok az Elektrodinamika 2 tárgy témaköreihez kapcsolódóan.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Félévközi zárthelyik.Hetente házi feladatok.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A házi feladatok a vizsgaidőszakban nem pótolhatók.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
J. D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika (Typotex)
Jakovác Antal, Takács Gábor, Orosz László: Elektrodinamika jegyzet (BME, 2013)
L. D. Landau, E. M. Lifsic: Elmélet Fizika II. és VIII. kötet (Tankönyvkiadó)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
20
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Takács Gábor
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: