BMETE15MF04

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elméleti fizika szigorlat
A tárgy angol címe: 
Comprehensive Examination in Theoretical Physics
A tárgy rövid címe: 
ElmFizSzig
0
0
0
s
Kredit: 
1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kertész János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.10.02.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Klasszikus és modern elméleti fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Oklevélben nem nevesített szakirány kötelező szigorlata
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A fizikus MSc képzés kötelező tárgyainak (Modern szilárdtestfizika, Részecskefizika, Atom- és molekulafizika, Számítógép szimuláció a statisztikus fizikában) alapjait képező klasszikus és modern elméleti fizika témakörei:
mechanika, elektrodinamika és relativitáselmélet, kvantummechanika, valamint statisztikus fizika.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
A vizsgát megelőző napokban
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
0
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kertész János
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: