BMETE15MF11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Evolúciós játékelmélet
A tárgy angol címe: 
Evolutionary Game Theory
A tárgy rövid címe: 
EvolúciósJátékelm
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Statisztikus fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A tárgy az oklevélben nem nevesített szakirány kötelezően választható tantárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tantárgy a Fizika alapképzési (BSC) szakon megszerezhetı statisztikus fizika ismeretekre építve ad egy általános bevezetést a sokszereplős evolúciós játékelméletbe. Az előadássorozat a következő témakörök tárgyalására épül: Klasszikus játékelméleti fogalmak (stratégia, nyeremény,
mátrix játék, Nash-egyensúly, stb.); Populációs játékelmélet; Evolúciós játékok rácsokon és gráfokon, Dinamikus párközelítés kiterjesztése. Érdekes jelenségek sokaságát elemezzük az evolúciós fogolydilemma és Kő-Papír-Olló játékok példáján különböző kapcsolatrendszerek feltételezése mellett.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Kidolgozandó feladatok benyújtása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Feladatok beadása a vizsgaidőszak második hetének végéig
Konzultációs lehetőségek: 
A hallgatókkal egyeztetve több alkalommal a szorgalmi és vizsgaidőszakba
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Karl Sigmund: Az élet játékai (Akadémiai Kiadó, Budapest 2003)
J. Hofbauer and K. Sigmund: Evolutionary Games and Population Dynamics (Cambridge University Press, 1998)
G. Szabó and G. Fáth: Evolutionary games on graphs, condmat/0607344
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szabó György
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA MFA Komplex Rendszerek Oszt.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: