BMETE15MF12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fázisátalakulások
A tárgy angol címe: 
Phase Transitions
A tárgy rövid címe: 
Fázisátalakulások
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Kertész János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Statisztikus fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A cél a hallgatók megismertetése fázisátalakulások modern elméletének alapjaival, ami a szakirányban alapvető.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A termodinamikai állapot stabilitása: fázisok egyensúlya és átalakulása, szimmetriasértés, osztályozás. A kondenzált anya g fázisátalakulásainak áttekintése. Kritikus exponensek. A fázisátalakulások modelljei. Egzakt eredmények. Hosszútávú korrelációk izotrop rendszerek szimmetriasértő
fázisában. Klasszikus elméletek és kritikájuk: Landau-elmélet, átlagtér közelítés. Magashőmérsékletű sorok. A sztatikus skálahipotézis és következményei. A renormálási csoport transzformáció és kapcsolata a kritikus viselkedéssel: fixpont, skálázás, univerzalitás . A transzformáció konstrukciója valós térben és hullámszám térben. Az eredmények áttekintése. Dinamikai kritikus jelenségek: a konvencionális elmélet, a dinamikai
skálahipotézis, példák.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
órai számonkérés
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadóval történő megállapodás szerint.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
P.M. Chaikin, T.C. Lubensky: Principles of condensed matter physics (Cambridge University Press, 1995)
J. Cardy: Scaling and Renormalization in Statistical Physics (Cambridge University Press, 1996)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Sasvári László
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
ELTE Komplex Rendszerek Fiz. Tsz.
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: