BMETE15MF48

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fázisátalakulások és kritikus jelenségek
A tárgy angol címe: 
Phase Transitions and Criticality
A tárgy rövid címe: 
FázisátalakÉsKritJelenségek
2
1
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE15AF29
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
StatFiz1
Kizáró tantárgyak: 
(BMETE15MF14) Skálázás és kritikus jelenségek VAGY (BMETE155205) Skálázás és kritikus jelenségek a statisztikus fizikáb
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zaránd Gergely
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
statisztikus fizika, kvantummechanika, szilárdtest fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak Kutatófizikus specializációjának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Első és másodrendű átalakulások, korrelációs hossz, önhasonlóság és univerzalitás. Néhány tipikus fázisátalakulás (egytengelyű mágnesek, folyadék-gőz, Mott-átalakulás). 2. Átlagtér elmélet, kritikus exponensek, Ginzburg-kritérium.3. Szimmetriák és Landau-elmélet. 4. Renormálás alapjai: decimálás, az egy dimenziós Ising modell, magasabb dimenzió és kritikus pont.5. A két dimenziós Ising modell esete, az általánosított transzformáció. Fixpontok, kritikus felület, releváns és irreleváns operátorok.6. A szabadenergia kritikus skálázása, univerzális exponensek, skálaoperátorok korrelációs függvénye.7. Véges méret skálázás, elsőrendű fixpontok. 8-9. Kvantum kritikus rendszerek: az egy dimenziós Ising lánc diszkussziója. Kvantum-klasszikus leképezés, magasabb dimenziós fázisdiagramok.10. Szuperfolyékonyság és XY modell. Vortexek és Kosterlitz-Thouless fázisátalakulás.11-12. Hubbard-Stratonovic transzformáció, és kontinuum elmélet. Goldstone-módusok, nagy n határeset.13. Kvantum mágnesek. Az előadásokhoz kiadott problémasor társul, melyet a vizsgaidőszak végéig kell leadni.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kiadott házi feladatok megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Három hetente konzultációs lehetőség
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
John Cardy: Scaling and Renormalization in Statistical Physics (Cambridge University Press, 1996)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zaránd Gergely
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Török János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: