BMETE15MF56

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elméleti Fizikai szeminárium 2
A tárgy angol címe: 
Theoretical Physics Seminar Series 2
A tárgy rövid címe: 
ElmFizSzeminárium2
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
statisztikus fizika, kvantummechanika, szilárdtest fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók az Elméleti Fizika Tanszék szemináriumain (csoportszemináriumok ill. tanszéki szemináriumok) keresztül bepillantást nyerjenek a modern alméleti fizika egyes területeire. A hallgatóknak a félév során eleget kell tenniük a jelenléti követelménynek, valamint az egyik elhangzott szemináriummal kapcsolatban irodalmazniuk kell. A feldolgozott irodalomról journal club illetve 6-10 oldalas házidolgozat formájában számolnak be.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
igazolt jelenlét a szemináriumokonjournal club, 8-10 oldalas tanulmány készítése egy szemináriumhoz kapcsolódó témakörben.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Szemináriumokhoz kapcsolódó kiadott irodalom.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
18
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zaránd Gergely
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Szunyogh László
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Takács Gábor
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: