BMETE15MF66

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elméleti nanofizika
A tárgy angol címe: 
Theoretical Nanophysics
A tárgy rövid címe: 
ElméletiNanofizika
2
1
0
v
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11MF15
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Modern szilárdtestfizika
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE11MF41
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Modern szilárdtestfizika
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE11MF55
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
Modern szilárdtestfizika
Kizáró tantárgyak: 
BMETE15MF16 Mezoszkópikus rendszerek fizikája
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zaránd Gergely
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2019.05.31.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2019.06.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Statistical physics, quantum mechanics, and solid-state physics
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
Nanosystems and mesoscopic systems represent the most intensively studied areas of modern solid-state physics: modern lithographic procedures enable us to create semiconducting devices and metallic grains, where electrons move coherently. Today, we can contact individual grains, atoms and molecules, and place them into micro-resonators.
 
The goal of the course is to cover novel phenomena occurring in such devices. I Knowledge of quantum mechanics solid-state physics and statistical physics is assumed. The course covers the following subjects: description of small grains (Coulomb interaction, coherence, single particle levels); fundamentals of random matrix theory (university classes, level repulsion); Coulomb blockade and spectroscopy  (master equation, co-tunneling and Kondo effect); conductance and noise of point contacts; molecular transport; superconducting grains, Josephson junctions, and quantum bits;Nano wires, edge states, and hybrid structures. 
 
The course is accompanied by a series of problem sets, which the students are supposed to prepare and hand in by the end of the semester.
Követelmények szorgalmi időszakban: 
solution of home works
Követelmények vizsgaidőszakban: 
oral exam
Pótlási lehetőségek: 
according to BME regulations
Konzultációs lehetőségek: 
weakly consultation upon request
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Supriyo Datta, Lessons from Nanoscience: A New Perspective on Transport, World Scientific, 2012.
E. Akkermans, G. Montambaux, J.-L. Pichard, and J. Zinn-Justin: Mesoscopic Quantum Physics, North Holland, 1996.
Personal handwritten notes, hand-outs
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
50
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zaránd Gergely
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Pályi András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László