BMETE47A012

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Érzelmek, gondolkodás és az agy
A tárgy angol címe: 
Emotions, Thoughts and the Brain
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2012.03.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2012.05.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető középiskolai biológia tudás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható közismereti tárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A kurzus elsődleges célja az alapvető érzelmi és gondolkodási folyamatok ismeretese bemutatva a kurrens kutatásokat, agyi működésmódokat. Arra törekszünk, hogy konkrét példákon, klinikai esteken keresztül szemléltessük az érzelmek és gondolkodás közti bonyol ult kapcsolatrendszert
bemutatva az érintett idegrendszeri struktúrákat. Kitérünk azokra a súlyos klinikai zavarokra ahol ezen hálózatok sérülése ál l fenn és válaszokat próbálunk adni olyan hasonló kérdésekre, mint pl: Előbb gondolkodunk, vagy előbb érzünk? Milyen agyi és evolúciós háttere van a szorongásnak? Hogyan fejlődtek ki az evolúció során az érzelmeink és a gondolkodási képességeink?
1., Bevezetés, példák, kedvcsináló
2., Mik azok az érzelmek? - felosztás, evolúciós eredet
3., Gondolkodás pszichológiája
4., Érzelmek és az agy -idegrendszeri háttér
5., Gondolkodás és az agy -idegrendszeri háttér
6., Hogyan hatnak egymásra az érzelmeink és a gondolataink? Az érzelmek és a gondolkodás kölcsönhatásai I.
7., Hogyan hatnak egymásra az érzelmeink és a gondolataink? AZ érzelmek és a gondolkodás kölcsönhatásai II.
8., Az érzelmi élet és a gondolkodás fejlődése gyerekkorban.
9. Ha sérül az agy- gondolkodás és érzelem agysérülés után
10., Ha rosszul működik az agy - gondolkodás és érzelem zavarai I.
11., Ha rosszul működik az agy - gondolkodás és érzelem zavarai II.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat (félév közepén és a félév végén)- legalább elégséges teljesítmény
Követelmények vizsgaidőszakban: 
A tárgyat a szorgalmi időszakban kell teljesíteni.
Pótlási lehetőségek: 
A szorgalmi időszak utolsó hetében, mindkét ZH pótolható és/vagy javítható.
Konzultációs lehetőségek: 
Előadások alatt/után, valamint heti rendszerességgel fogadóórán (később kihirdetett időpontban).
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Pléh - Kovács - Gulyás (szerk.): Kognitív idegtudomány. Budapest, Osiris Kiadó, 2003
Csépe - Győri - Ragó (szerk): Általános Pszichológia II-III. Osiris. 2007.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
22
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Racsmány Mihály
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
Név: 
Demeter Gyula
Beosztás: 
tanársegéd
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Racsmány Mihály
A tantárgy adatlapja PDF-ben: