BMETE47MN03

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Evolúciós pszichológia
A tárgy angol címe: 
Evolutionary Psychology
A tárgy rövid címe: 
EvolúciósPszichológia
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2022.05.03.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2022.05.10.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
alapvető evolúciós pszichológiai és etológiai tudás a pszichológia BA képzésről
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
GTK Pszichológia MA képzés kognitív pszichológia specializációjának kötelező tárgya a 2. félévben
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az evolúciós pszichológia gyökerei – tudománytörténeti áttekintés.
Az emberré válás (viselkedés) evolúciós története I.
Az emberré válás (viselkedés) evolúciós története II.
Az emberi viselkedés evolúciójának vizsgálata, a humán viselkedési komplexum.
A humán kogníció evolúciós gyökerei, az összehasonlító módszer.
Összehasonlító viselkedéskutatás I.
Összehasonlító viselkedéskutatás II.
A társas-kognitív képességek biológiai alapjai I.
A társas-kognitív képességek biológiai alapjai II.
A kutya mint a humán viselkedésevolúció modellje I.
A kutya mint a humán viselkedésevolúció modellje II.
Biológiai és kulturális evolúció - megszaladási jelenségek.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga (ZH-val kiváltható)
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ-nek megfelelően.
Konzultációs lehetőségek: 
Fogadóórán, e­mailen
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Bereczkei Tamás: Evolúciós Pszichológia Ozirisz Kiadó 2003.
Csányi Vilmos: Az Emberi Természet Vince Kiadó, 1999.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
30
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Babarczy Anna
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kognitív Tudományi Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Babarczy Anna
A tantárgy adatlapja PDF-ben: