BMETE80AE24

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Energetika és fenntartható fejlődés
A tárgy angol címe: 
Energy and Sustainable Development
A tárgy rövid címe: 
EnergFenntartFej
2
0
0
v
Kredit: 
2
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AF06,BMETE80MF21,BMETE809008
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2010.03.10.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.03.29.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Az Energetika BSc képzés gazdasási és humán kötvál tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

• a fenntartható fejlődés definíciója, értelmezése;
• a fenntartható fejlődés vizsgálatával foglalkozó nemzetközi programok, törekvések, egyezmények;
• az energiatermelés, az energiatermelési módok fejlődése és szerepe a fenntartható fejlődésben;
• energiahordozó készletek; energiaellátás biztonsága; az energiaellátás és a gazdasági függetlenség kapcsolata;
• globális felmelegedés, kiotói megállapodás, klímavédelem;
• különböző energiatermelési módok összehasonlítása
• a megújuló energiaforrások és a nukleáris energiatermelés szerepe az egészséges energiakoktélban;
• atomenergia-hasznosítás fejlődése, fizikai alapjai; atomreaktorok műszaki felépítése és típusai;
• atomenergia-rendszerek; hasadóanyag készletek, ezek összevetése egyéb primer energiahordozó készletekkel;
• radioaktív sugárzás hatása az élő szervezetekre;
• az atomenergia-hasznosítás rad.aktív hull. és melléktermékei; a rad.aktív hull. és a kiégett üzemanyagok kezelése, végső elhelyezése;
• atomerőművek biztonsága és környezeti hatásai; nemzetközi együttműködések az atomenergia-haszn. és a non-proliferáció területén;
• rendkívüli atomerőművi események, atomerőmű balesetek, okok, következmények és hatások (pl. Csernobil);
• az atomenergia nem energetikai célú (orvosi, mezőgazdasági, ipari stb.) felhasználása;
• az atomenergia-hasznosítás szerepe a hazai villamosenergia-igények kielégítésében; a paksi atomerőmű;
• az atomtörvény; a nukleáris létesítmények hazai és nemzetközi ellenőrzési rendszere;

Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó a megbeszélt időpontokban a hallgatók rendelkezésére áll
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
9
Felkészülés zárthelyire: 
7
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
14
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Dr. Csom Gyula
Beosztás: 
egyetemi tanár (prof.emeritus)
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: