BMETE80SR13

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Energetika
A tárgy angol címe: 
Energetics
24
0
0
v
Kredit: 
5
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Ősz János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.01.26.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2015.05.05
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Reaktortechnika szakmérnöki szak kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Fenntartható fejlődés, az energetika korlátai, primer energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz), megújuló energiaforrások, szekunder energiahordozók (villamos energia, hő, hidrogén), igények és kielégítésük. Különböző energiatermelési eljárások, vezetékes energiaellátó
rendszerek (földgáz, villamos energia, távhő). Az energetika gazdasági kérdései (primer és szekunder energiahordozók költségei és határköltségei, piaci és támogatott ára. Magyarország energiaellátása, liberalizált földgáz- és villamosenergia-piac). Villamosenergia-rendszer irányítása az EU- ban. Az atomerőművek helye az erőműrendszerben.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
vizsgakövetelmények teljesítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A megadott konzultációs időpontokban
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
24
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
126
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Ősz János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
GPK EGR Tsz
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: