BMETE92MC21

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Érdekességek a matematika alkalmazásaiból
A tárgy angol címe: 
Interesting applications of mathematics
A tárgy rövid címe: 
ÉrdekAMatAlkalmazásaiból
2
0
0
f
Kredit: 
2
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Tóth János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.01.30
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.06.20
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elemi logikai, halmazelméleti és analízisbeli ismeretek.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Szabadon választható
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. A gráfelmélet elemei 2. Hálózatokról3. Kombinatorikus grammatikai kategóriák4. Diszkrét dinamikai modellek5. Folytonos dinamikai modellek6. Idegrendszeri modellek7. Kiegészítések a statisztikáhozwww.wolfram.comSteedman, M.: The Syntactic Process, Computational Linguistics Volume 27, Number 1, Cambridge, The MIT Press, 2000     

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két zárthelyi dolgozat, szabadon válaszott cikk bemutatása
Konzultációs lehetőségek: 
Folyamatosan, levélben, illetve fogadó órán
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Busacker, R. G., Saaty, T. L.: Véges gráfok és hálózatok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1969.    
Tóth, J., Simon, L. P.: Differenciálegyenletek, Typotex, Budapest, 2005 és 2009.
Arbib, M. A., Érdi, P., Szentágothai, J.: Neural Organization: Structure, Function, and Dynamics, MIT Press, 1998.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
4
Felkészülés zárthelyire: 
12
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
14
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
dr. Tóth János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
Név: 
Molnár Zoltán
Beosztás: 
egyetemi tanársegéd
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Algebra Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: