BMETE92MM27

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elliptikus peremérték-feladatok néhány osztályának numerikus megoldási módszerei
A tárgy angol címe: 
Numerical Solution of some Classes of Elliptic Problems
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Analízis Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Karátson János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.05.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.09.10
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
numerikus módszerek, funkcionálanalízis, parciális differenciálegyenletek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
MSc és PhD képzések szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Lineáris elliptikus peremértékfeladatok numerikus megoldásának néhány további témaköre: prekondicionálás operátor -módszerekkel; kvalitatív tulajdonságok (diszkrét maximum-elv és nemnegativitás); a posteriori hibabecslés és adaptív végeselem-módszer; negyedrendű, ill. nem
szimmetrikus feladatok; nyeregpont-feladatok megoldása (Stokes-feladat, Uzawa-algoritmus).
Nemlineáris elliptikus peremértékfeladatok: elméleti alapok, gyenge megoldás, monoton operátorok; a végeselem -módszer (konstrukció, stabilitás és konvergencia); a diszkretizált feladatok iterációs megoldása Newton-típusú módszerekkel; néhány alkalmazás valós feladatokra.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
TVSZ szerint, hallgatókkal egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
E-jegyzzet: www.cs.elte.hu/~karatson/pdnm_vegleges_2013.pdf
Stoyan G., Takó G.: Numerikus módszerek 3., ELTE, Typotex, 1997.
Faragó I., Karátson J.: Numerical solution of nonlinear elliptic problems…, NOVA Science Publishers, 2002.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Karátson János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Analízis Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Horváth Miklós
A tantárgy adatlapja PDF-ben: