BMETE95AM22

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Ergodelmélet és Dinamikai Rendszerek
A tárgy angol címe: 
Ergodic Theory and Dynamical Systems
A tárgy rövid címe: 
Ergodelmélet
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE95AM04
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Valszám1
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE95AF00
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Valszám
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy kódja: 
BMETE90AX08
1.Köv.tárgyat kiváltó 2.tárgy (rövidített) címe: 
MatematikaA4
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szász Domokos
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.04.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.04.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
bevezető valószínűségszámítás, haladó analízis, mértékelmélet
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK mat. BSc képzés választható tárgya, mat. és alk. mat. MSc képzések elméleti alapozó tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Mértéktartó leképezések. Példák. Poincaré rekurrencia tétele. Ergodikus leképezések. Példák. Stacionárius sorozatok mint dinamikai rendszerek. Bernoulli sorozatok. Kinetikai és keverés.
A tórusz algebrai automorfizmusai. Keverésük feltétele. Hopf geometriai módszere. Invariáns mérték létezése: Krylov–Bogolyubov tétel. Markov-leképezések: invariáns sűrűség létezése. Kolmogorov–Arnold–Moser tétel. A homológikus egyenlet. Az invariáns tórusz formális
egyenletei. Feladatok.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 zárthelyi dolgozat, házi feladatok leadása, szóbeli beszámolók
Pótlási lehetőségek: 
TVSz. szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
D. Szász: Ergodelmélet és dinamikai rendszerek, előadás-jegyzet: www.math.bme.hu/~szasz
R. Mane: Ergodic Theory and Differentiable Dynamics. Springer, 1983
J. Moser: Lectures on Hamiltonian systems. Memoires of the American Mathematical Society, Vol. 81, 1968
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
10
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
12
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szász Domokos
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
Név: 
Dr. Bálint Péter
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Differenciálegyenletek Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: