BMETE11AP58

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Matematikai módszerek a fizikában
A tárgy angol címe: 
Mathematical Methods in Physics
A tárgy rövid címe: 
MatematikaiMódszerekAFizikában
2
2
0
f
Kredit: 
5
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE91AP62
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Vektor- és mátrixalgebra
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE92AP62
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Többváltozós kalkulus
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fehér Titusz
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.03,01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.03.24.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Lineáris algebra, egy- és többváltozós analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus-mérnök BSc képzés kötelező tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 
A tárgy célja olyan matematikai módszereknek és fogalmaknak az általános matematikai tárgyakban tanítottaknál részletesebb bemutatása, amelyek a haladó fizika egyes ágaiban (pl. elektrodinamikában, kvantummechanikában) fontos szerephez jutnak. A tárgy nem tételek rigorózus bizonyítására, hanem azok szemléltetésére és gyakorlati problémákra való használhatóságára fókuszál.
 
Tematika (az előtanulmányi feltételekben megadott tárgyakkal átfedő témaköröknél a fizikai alkalmazásokat mutatjuk be): Henger-, gömbi koordináta-rendszerek, ezekben felírt deriváltak, Laplace- és Poisson-egyenlet, hullámegyenlet. Speciális függvények és ortogonális függvényrendszerek fizikai alkalmazásokkal: Legendre-polinomok, harmonikus gömbfüggvények, Bessel-függvények, Csebisev-polinomok. Lineáris operátorok fizikai alkalmazásai, hasonlósági transzformáció. Disztribúciók: fogalmuk, Dirac-delta, műveleteik (Fourier- és Laplace-transzformáció, konvolúció), használatuk differenciálegyenletek megoldására, Green-függvény. Komplex-függvénytan alapjai, és néhány egyszerűbb alkalmazása.
 
 
The aim of the course is to introduce to students mathematical methods and concepts that play an important role in some branches of advanced physics (e.g. electrodynamics, quantum mechanics) in more detail than taught in general mathematics. The focus is not on rigorous proofs of theorems, but on their illustration and applications to practical problems.
 
Topics (physical applications will be presented for the topics that overlap with the subjects specified in the prerequisites): Cylindrical, spherical coordinate systems, derivatives in them, the Laplace and Poisson equation, wave equation. Special functions and orthogonal functions with physical applications: Legendre polynomials, spherical harmonics, Bessel functions, Chebyshev polynomials. Physical applications of linear operators, similarity transformation. Distributions: their concepts, Dirac delta, their operations (derivation, convolution, Fourier and Laplace transforms), their use in solving differential equations, Green's function. Basics of complex analysis and some basic  applications.

 

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Zárthelyi dolgozatok teljesítése
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
Az oktatóval egyeztetve
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
G. A. Korn and T. M. Korn: Mathematical Handbook for Scientists and Engineers: Definitions, Theorems, and Formulas for Reference and Review
D. Babusci, G. Dattoli, S. Licciardi, E. Sabia: Mathematical Methods for Physicists (World Scientific Publishing Co, 2019, ISBN 978-9811201578)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
42
Felkészülés zárthelyire: 
48
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
150
Ellenőrző adat: 
150
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fehér Titusz
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Halbritter András