Fizika

Részletes információs portál a képzésről

Szakdolgozattéma portál

Tanrend

 • Tanrend 2016.06.22-től (tartalmazza a szigorlatok, a záróvizsga letételének feltételeit, a diplomamunka elkészítését, stb. )
  melléklet (az összevont BSc záróvizsga és MSc felvételi megtartásának szabályai)

 • Mintatanterv-2014 (módosítva 2016. június 22-én) - a 2014. szeptember 1-től kezdő hallgatóknak (az előtanulmányi renddel együtt)

 • Mintatanterv-2013 - a 2013-ban kezdett hallgatóknak (az előtanulmányi renddel együtt)

 • Tantárgykiváltási szabályok a 2014. szeptembere előtt kezdett hallgatóknak

 • Mintatanterv:  - a 2013 szeptember 1. előtt kezdett hallgatóknak

 • Előtanulmányi rend: az egyes tantárgyak felvételéhez szükséges kötelező előismereteket tartalmazza. Érvényes a 2013/14/2.félévtől.

Archívum


Alapozó képzés (1. - 2. szemeszter)
 • alapvető matematikai és számítástechnikai ismeretek
 • kísérleti és elméleti fizikai alapismeretek
 • laboratóriumi gyakorlatok
 • természettudományos és közismereti tárgyak

A képzés sajátossága a Műegyetem nyújtotta speciális gyakorlati, műszaki háttér, amely megkülönbözteti a képzést a hasonló tudományegyetemi fizika alapképzésektől.

Szakirányú képzés  (3. - 6. szemeszter)
 • A fizikus specializáció erős elméleti képzést nyújt, és felkészít a BSc képzésre épülő fizikus mesterképzés minden szakirányára

 • Az alkalmazott fizika specializáció olyan fizikusképzés, mely gyakorlatiasabb, lehetőséget nyújt a BSc diplomával való elhelyezkedésre, de egyben felkészít a fizikus mesterszak alkalmazott fizika és nukleáris technika szakirányaira


Záróvizsga


Lehetőség van arra, hogy BSc-s hallgatók Fizika MSc-s tárgyakat vegyenek fel.  
A felvehető tárgyak listája és az esetlegesen szükséges (BSc-s) előkövetelmények


Szakdolgozat

Az aktuális és korábban meghirdetett szakdolgozattémák megtekinthetők a főmenü "Oktatás" pontjának "Szakdolgozat, diplomatéma kiírások" alpontjában.

A szakdolgozat elkészítésének szabályai