Fizikus mesterképzési (MSc) szak

Részletes információs portál a képzésről

Szakdolgozat/Diplomatéma választás menete

Az oklevél megszerzésének feltétele középfokú, C típusú állami nyelvvizsga angol nyelvből

Tanterv (Érvényes 2016. szeptember 1-től)

Tanterv (Érvényes 2010. szeptember 29-től)

Diplomatéma

Specializációk

A szakon a következő öt, a hallgató választása szerinti specializációban lehet az MSc tanulmányokat elkezdeni:

  • Nanofizika és anyagtudomány  (Alkalmazott fizika)
  • Optika és fotonika (Alkalmazott fizika)
  • Kutatófizikus
  • Nukleáris technika
  • Orvosi fizika

Záróvizsga

Záróvizsga Bizottság (csak a listában szereplő elnökök és tagok választhatók a bizottságokba)

Felvételi az MSc szakra

A BME TTK - ragaszkodva a magas színvonalhoz- törekedik arra, hogy mesterképzései minél szélesebb hallgatói kör számára legyenek elérhetőek.

A felvételi eljárás 100 pontos rendszerű, amelynek keretében

  • max. 45 pont - az előtanulmányok alapján számítható - ún. hozott pont, további
  • max. 45 pont érhető el a felvételi beszélgetésen és végül további
  • max. 10 pont kapható korábbi szakmai teljesítmény vagy egyéb méltányolható vagy méltányolandó körülmény figyelembe vételével.

részletes tájékoztató a felvételiről


Archívum

Tanrend(PDF) (2017. április 26-ig)

Tanterv (2010. szeptember 29-ig)