TDK

A Tudományos Diákkör (TDK) az egyik legfontosabb lehetőség az arra vállalkozó hallgatók számára, hogy az egyetemi években elsajátíthassák az önálló tudományos munkavégzés alapkészségeit. A későbbi tudományos kutatóvá válás első műhelye gyakorta a témavezető konzulenssel való rendszeres együttműködés. Ez a tudományos "inaskodás" követést jelent, nem pedig utánzást. A hallgató - amikor olyan irányba indul el, amelyben témavezetője már jó darabot haladt előre - a saját útját kezdheti el járni, képességétől és szorgalmától függően.

Az elkészült TDK dolgozatok nyilvános bemutatása minden év november közepén, a kari TDK konferencián történik. A legjobb dolgozatok jutnak el a páratlan évek tavaszán sorra kerülő országos TDK konferenciára, amelyet minden egyes alkalommal más és más intézmény rendez.

Az éppen esedékes kari TDK konferenciával kapcsolatos tudnivalók és  határidők a Kari TDK honlapon olvashatók. Az elmúlt néhány év kari TDK konferenciájának dokumentumai szintén ezen a honlapon találhatók meg.

Hasznos információk találhatók az egyetemi TDK honlapon.