Felvehető MSc-s tárgyak

Fizika BSc-s hallgatók a következő MSc-s tárgyakat vehetik fel, amennyiben teljesítették az előírt előkövetelményeket:

 

Fizikus MSc Szakmai törzsanyag

 

MSc képzés tárgya

Előkövetelmény BSc hallgató számára

BMETE15MF02 Atom és molekulafizika

BMETE15AF00 Kvantummechanika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE80MF00 Magfizika

BMETE80AF18 Kísérleti magfizika 

és

(BMETE15AF00 Kvantummechanika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.)

BMETE13MF00 Részecskefizika

BMETE15AF00 Kvantummechanika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE15MF03 Számítógépes szimulációk a statisztikus

                           fizikában

BMETE15AF04 Statisztikus fizika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE11MF01 Műszaki és fizikai problémák 

                           számítógépes megoldása

BMETE15AF04 Statisztikus fizika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II

 

 

Fizikus MSc Kutatófizikus szakirány

 

 

MSc képzés tárgya

Előkövetelmény BSc hallgató számára

BMETE11MF03 Szeminárium KF1

(BMETE15AF04 Statisztikus fizika és

BMETE11AF09 Elméleti szilárdtestfizika)

vagy

(BMETE15AF07 Elméleti Fizika II. és

BMETE11AF11 Alkalmazott szilárdtestfizika)

BMETE11MF04 Szeminárium KF2

BMETE11MF03 Szeminárium KF1

BMETE11MF05 Szeminárium KF3

BMETE11MF04 Szeminárium KF2

BMETE11MF06 Szeminárium KF4

BMETE11MF05 Szeminárium KF3

BMETE11MF15 Modern szilárdtestfizika

BMETE11AF09 Elméleti szilárdtestfizika

vagy

(BMETE15AF07 Elméleti Fizika II. és

BMETE11AF11 Alkalmazott szilárdtestfizika)

BMETE11MF13 Mágnesség elmélete I.

BMETE11AF09 Elméleti szilárdtestfizika

vagy

(BMETE15AF07 Elméleti Fizika II. és

BMETE11AF11 Alkalmazott szilárdtestfizika)

BMETE11MF14 Mágnesség elmélete II.

BMETE11MF13 Mágnesség elmélete I.

BMETE11MF12 Csoportelmélet a szilárdtest-kutatásban

(BMETE15AF00 Kvantummechanika vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.)

és

BMETE11AF05 Szilárdtestfizika alapjai

BMETE11MF11 Bevezetés a szupravezetők elméletébe

BMETE11AF09 Elméleti szilárdtestfizika

vagy

(BMETE15AF07 Elméleti Fizika II. és

BMETE11AF11 Alkalmazott szilárdtestfizika)

BMETE15MF15 A sűrűségfunkcionál elmélet alapjai

BMETE15AF00 Kvantummechanika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE15MF18 Szilárdtestek elektronszerkezete I.

(BMETE15AF00 Kvantummechanika vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.)

és

BMETE11AF05 Szilárdtestfizika alapjai

BMETE13MF04 Mágneses rezonancia

BMETE11AF09 Elméleti szilárdtestfizika

vagy

(BMETE15AF07 Elméleti Fizika II. és

BMETE11AF11 Alkalmazott szilárdtestfizika)

BMETE11MF23 Mágneses rezonancia 2.

BMETE13MF04 Mágneses rezonancia

BMETE11MF16 Optikai spektroszkópia

BMETE11AF09 Elméleti szilárdtestfizika

vagy

(BMETE15AF07 Elméleti Fizika II. és

BMETE11AF11 Alkalmazott szilárdtestfizika)

BMETE15MF16 Mezoszkópikus rendszerek fizikája

BMETE11AF09 Elméleti szilárdtestfizika

vagy

(BMETE15AF07 Elméleti Fizika II. és

BMETE11AF11 Alkalmazott szilárdtestfizika)

BMETE11MF18 Új kísérletek a nanofizikában

BMETE11AF09 Elméleti szilárdtestfizika

vagy

(BMETE15AF07 Elméleti Fizika II. és

BMETE11AF11 Alkalmazott szilárdtestfizika)

BMETE11MF17 Töltés- és spinsűrűség hullámok 1

BMETE11AF09 Elméleti szilárdtestfizika

vagy

(BMETE15AF07 Elméleti Fizika II. és

BMETE11AF11 Alkalmazott szilárdtestfizika)

BMETE15MF20 Waveletek, koherens állapotok, és

                           változó felbontású analízis

BMETE15AF00 Kvantummechanika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE15MF19 Szilárdtestek elektronszerkezete II  

BMETE15MF18 Szilárdtestek elektronszerkezete I.

BMETE15MF17 Nanomágnesség

BMETE11AF09 Elméleti szilárdtestfizika

vagy

(BMETE15AF07 Elméleti Fizika II. és

BMETE11AF11 Alkalmazott szilárdtestfizika)

BMETE15MF14 Skálázás és kritikus jelenségek

BMETE15AF04 Statisztikus fizika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE15MF12 Fázisátalakulások

BMETE15AF04 Statisztikus fizika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE15MF13 Nemegyensúlyi statisztikus fizika

BMETE15AF04 Statisztikus fizika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE14MF02 Dinamikai rendszerek

BMETE15AF04 Statisztikus fizika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE14MF03 Transzportfolyamatok

BMETE15AF04 Statisztikus fizika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE15MF11 Evolúciós játékelmélet

BMETE15AF04 Statisztikus fizika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE15MF22 Atomok lézeres hűtése és csapdázása

BMETE15AF00 Kvantummechanika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE15MF23 Kvantumrendszerek koherens kontrollja

BMETE15AF00 Kvantummechanika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE15MF29 Bevezetés az elméleti plazmafizikába

BMETE15AF04 Statisztikus fizika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE13MF01 Haladó kvantummechanika

BMETE15AF00 Kvantummechanika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE15MF07 Soktestprobléma I

BMETE11AF09 Elméleti szilárdtestfizika

vagy

(BMETE11AF11 Alkalmazott szilárdtestfizika és

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.)

BMETE15MF08 Soktestprobléma II  

BMETE15MF07 Soktestprobléma I

BMETE15MF10 Véletlen mátrix elmélet és fizikai

                           alkalmazásai

BMETE15AF04 Statisztikus fizika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE13MF03 Variációs elvek a fizikában

BMETE15AF00 Kvantummechanika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE13MF02 Pályaintegrál módszer a fizikában

BMETE15AF00 Kvantummechanika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE15MF05 Egydimenziós rendszerek fizikája

BMETE11AF09 Elméleti szilárdtestfizika

vagy

(BMETE11AF11 Alkalmazott szilárdtestfizika és

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.)

BMETE15MF09 Szolitonok és inverz problémák

BMETE15AF00 Kvantummechanika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE15MF24 Kvantumszámítógép fizika I

BMETE15AF00 Kvantummechanika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE15MF25 Kvantumszámítógép fizika II

BMETE15MF24 Kvantumszámítógép fizika I

BMETE15MX26 Szemcsés anyagok fizikája

BMETE15AF04 Statisztikus fizika

vagy

BMETE15AF07 Elméleti Fizika II.

BMETE15MF06 Molekulafizika II

BMETE15MF02 Atom- és molekulafizika

 

 

Fizikus MSc Alkalmazott fizika szakirány

 

 

MSc képzés tárgya

Előkövetelmény BSc hallgató számára

BMETE12MF14 Fényforrások

BMETE13AF04 Kísérleti fizika 3.

BMETE11MF21 Optikai méréstechnika

BMETE12AF01 Optika

BMETE12MF27 Trendek az anyagtudományban

BMETE11AF05 Szilárdtestfizika alapjai

 

 

Fizikus MSc Nukleáris Technika/Orvosi fizika szakirány

 

MSc képzés

Előkövetelmény BSc hallgatók számára

NEPTUN kód

Tárgynév

NEPTUN kód

Tárgynév

BMETE80MF00

 

Magfizika

 

BMETE80AF18

BMETE15AF00

BMETE15AF07

Kísérleti magfizika ÉS

(Kvantummechanika VAGY

Elméleti Fizika II)

BMETE80MF13

Nukleáris üzemanyagciklus

 

Nincs

BMETE80MF19

Bevezetés a fúziós plazmafizikába

 

Nincs

BMETE80MF23

Neutron- és gammatranszport számítási módszerek

BMETE80AF07

Monte-Carlo módszerek

BMETE80MF24

Radioanalitika

 

Nincs

BMETE80MF25

Radiológiai technikák fizikai alapjai

 

Nincs

BMETE80MF27

Szimulációs technika

BMETE80AF07

Monte-Carlo módszerek

BMETE80MF33

Monte Carlo részecsketranszport módszerek

BMETE80AF07

Monte-Carlo módszerek

BMETE80MF35

Reaktorszabályozás és műszerezés

 

Nincs

BMETE80MF36

CFD módszerek és alkalmazások

BMETE80AF12

Atomerőművek termohidraulikája

BMETE80MF37

Röntgen- és gamma spektrometriai módszerek

 

Nincs

BMETE80MF40

Fúziós plazmafizika laboratórium

BMETE805312 v.

BMETE155315

Bevezetés a fúziós plazmafizikába

Bevezetés az elméleti plazmafizikába

BMETE80MF91 Orvosi képalkotás   Nincs