Habilitáció

A habilitációs eljárás indítása iránti kérelmet az HBDT elnökének címezve kell benyújtani a dékáni hivatalban.

Beadandó 4 példányban:

  • Egyetemi oklevél közjegyző által hitelesített másolata – 1 eredeti és 3 másolat
  • Doktori oklevél közjegyző által hitelesített másolata  – 1 eredeti és 3 másolat
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (ill. ezt pótló hatósági bizonyítvány külföldi állampolgárok esetén) – 1 eredeti és 3 másolat
  • Részletes tudományos életrajz a Habilitációs Szabályzat szerinti közéleti tevékenység ismertetésével
  • A kérelmező tartós tudományos szakmai, alkotó tevékenységét és szakirodalmi működését bizonyító dokumentumok
  • A kérelmező tananyagformáló készségét bizonyító dokumentumok
  • Három javaslat a habilitációs előadás témájára (a habilitációs kérelemben megjelölt tudományszakról)
  • Nyilatkozat, hogy a pályázónak nincs folyamatban ugyanezen tudományszakon habilitációs eljárása, továbbá 2 éven belül nem utasították el habilitációs kérelmét (ugyanezen a tudományszakon) – jelentkezési lap alján szerepel      
  • Jelentkezési lap kitöltve, aláírva (letölthető az Egyetemi Doktori Tanács oldaláról)
  • (az eljárási díj megegyezik a benyújtáskor érvényben lévő jogszabályban megszabott kötelező legkisebb munkabér egy havi összegével, ez jelenleg 266 800 HUF (2023. január 1-től)).   Az eljárási díj befizethető átutalással a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: Habilitáció, HN00103119/980000, a pályázó neve

Habilitációs pályázati anyag leadása (belépés Neptun kóddal)

(Letölthető  PDF dokumentum a beadandókról)

További információ:
email: doktori@ttdh.bme.hu