Matematikus mesterképzési (MSc) szak

A szak specializációi és a hozzájuk tartozó mintatantervek 2014. szeptembertől:

Tanrend (Módosítva 2014. május 7-én)

Előtanulmányi rend (pdf) 2011-től

Az Elméleti alapozás 20 kreditjének kitöltési szabályai:

1. Bármely olyan szakmai tárgy (Szakmai törzsanyag + Szakirány tárgyak) elvégezhető az MSc mintatantervek uniójából. amely a hallgatónak nem kötelező kreditje

2. Bármely tárgy elvégezhető ebből a táblázatból, a Pólya-Szegő tárgyakból azonban csak egy számolható el. A táblázat listája bővíthető, a bővítési kéréseket Horváth Miklósnak írják meg.

Záróvizsga Bizottság (csak a listában szereplő elnökök és tagok választhatók a bizottságokba)
 

Felvételi az MSc szakra

A szakra való belépéshez elfogadott alapszakok

  • feltétel nélkül elfogadott alapszak: matematika alapképzési szak

  • feltételekkel elfogadott alapszakok: valamennyi alapképzési szak a természettudomány, műszaki, informatika képzési területekről, valamint  a gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési ágánakgazdaságelemzés alapképzési szakja

A felvételi eljárás 100 pontos rendszerű, amelynek keretében

  • max. 45 pont - az előtanulmányok alapján számítható - ún. hozott pont, további
  • max. 45 pont érhető el a felvételi beszélgetésen és végül további
  • max. 10 pont kapható korábbi szakmai teljesítmény vagy egyéb méltányolható vagy méltányolandó körülmény figyelembe vételével.

részletes tájékoztató a felvételiről

 

Archívum

- Matematikus MSc mintatanterv 2013. szeptembertől - 2014. szeptemberig

- 2011 ősztől megváltozott a  mintatanterv.

Két mintatanterv lépett életbe, lesz egy a páratlan években induló, és lesz egy a páros években induló évfolyamok számára.

A mesterszak szerkezete (mintatantervek 2011-től - 2013. szeptemberig)

- 2010-ig érvényes mintatanterv